Sonucu Daralt
Kategori
(x)Haklar ve Özgürlükler
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 132 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Eğitim sistemlerinin ortak amaçlarından biri, belki de en önemlisi iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmektir. Eğitim sistemlerini millî kılan da budur. Türk Millî Eğitim Sistemini düzenleyen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda ifadesini bulan, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında, bu hususu açıkça görmek mümkündür. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki
28 TL.
Su hakkı, herkesin yeterli, güvenli ve kabul edilebilir nitelikteki suya fiziksel ve ekonomik olarak erişebilmesinin sağlanmasını ifade etmektedir. Bu hak ulusal ve uluslararası hukuki metinlerde yer alan insan onuru ve yaşama, sağlık, yeterli yaşama standardı gibi haklar ile de çok yakından ilgilidir. Kabaca üç bölümden oluşan bu çalışmada, su sorununun sonlandırılması ya da sonuçlarının hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla öncelikle su sorununun sebepleri üzerinde durulmuş, ardından da bir çözüm yol
30 TL.
İnsan Hakları konusunda uluslararası sözleşmelerin de yer aldığı kanun metni, hem hak ihlaline uğrayanların, İnsan hakları konusunda çalışan sivil örgütlerin hem de il ve ilçe kurallarında görev yapan tüm kişilerin bilmeleri gereken mevzuat ve uluslararası sözleşmelere yer vermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu (6701) -İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu (3686) -İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Yönetmeliği -İnsan Hakları İhlali İddialarına İl
11.5 TL.
BİRİNCİ BÖLÜM: KONUŞMANIN UNSURLARI GÖREV İÇERİK YAPI STİL İKİNCİ BÖLÜM: KONU TİPLERİ BİREYSEL SERBESTLİK KONULARI SOSYAL DEVLET KONULARI HUKUK KONULARI SİYASET KONULARI EKONOMİ KONULARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONULARI TOPLUMSAL CİNSİYET KONULARI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONULARI HAYVAN HAKLARI KONULARI BELLİ BİR AKTÖR ÜZERİNDEN OLUŞTURULMUŞ KONULAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DÜNYADA YAŞANAN GELİŞMELER AVRUPA AMERİKA ASYA AFRİKA DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: GERİYE KALANLAR JÜRİLİK İNGİLİZCE MÜNAZARA KİŞİSEL GELİŞİM
30 TL.
Elinizdeki kitapta, İzmir suikasti davasından, FETÖ yargılamalarına kadar; Deniz Gezmişler'den Adnan Menderesler'e kadar; Balyoz yargılamalarından Şeyh Sait İsyanı yargılamalarına kadar sayısız davayı konu ettim. 2004 yılında, idam kaldırılmadan önce AYM'ye açılan davalar da ayrıca kitabın içinde yer buldu. Ötenazi, tarihsel süreçte yaşam hakkı ve ölüm cezası, cezanın infaz biçimleri -kafa kesme, asılma, kazığa oturtma, çark gibi- , AİHM'nin ve diğer uluslararası kuruluşların ölüm cezasına karşı bakışı ayrı
38 TL.
1995 yılında sınai mülkiyet alanında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler birçok eleştiriye rağmen yürürlükte kaldıkları yaklaşık yirmi iki yıllık süre zarfında bu alandaki mevzuat ihtiyacını karşılamıştır. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlükte olduğu son yıllarda art arda gelen Anayasa Mahkemesi iptal kararları mevcut mevzuatın marka hukuku alanında giderek işlerlik kaybetmesine sebep olmuş, yeni kanun elzem hale gelmiştir. Nitekim 2017 yılında tüm sınai mülkiyet
70 TL.
Makale tadında, kitaplar serimize Kişilere Karşı Suçlar kitabımızla devam ediyoruz. Bu kitabın yazımı da tıpkı Malvarlığına Karşı Suçlar kitabında olduğu gibi, her konusu makale gibi ayrıntılı ele alınarak yapılmıştır. Kitabı yazarken, bir doktora tezi titizliği ile, önce o konudaki tüm kaynaklar ele alınmış, doktrin taraması yapılmış; daha sonra da o konudaki problem yaratan hususların tespiti bakımından Yargıtay Kararları incelenmiş, ve bu ikisi sentez yapılarak sorunlar çözülmeye çalışılmıştır. Doktrinin
255 TL.
Mustafa Erdoğan son otuz yılda anayasa teorisi ve hukuku, insan hakları, hukuk ve siyaset teorisi alanlarında çok sayıda eser verdi. Türkiye Bilimler Akademisi aslî üyesi de olan Erdoğan'ın başlıca eserleri şunlardır: İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (5. b., 2018), Türk Anayasa Hukuku (2018), Hukuk ve Adalet (2017), Anayasa Hukukuna Giriş (2017), Anayasal Demokrasi (13. b., 2017), Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset (9. b., 2016), Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (2006), Anayasa ve Özgürlük (2002), Demokras
20 TL.
Eğitimci yazar Sedat Değer Kimdir? - Eğitimin güncel konuları hakkında 200'ü geçen yazısı bulunmaktadır. Aynı zamanda tüm eğitim çalışanlarının özlük hakları, mali hakları ve öğretmenlerin yer değiştirme ile atamaları hakkında görüş yazıları kaleme almaktadır. - Kendisi halen asıl mesleği olan ve çok sevdiği öğretmenliğe devam etmektedir. - 2012 yılında eğitimle ilgili makale ve yazılar yazmaya başladı. İlk yazısını ise 2011 yılında kaleme aldı. - Sedat Değer, eğitim camiasında eğitim mevzuatına ve hukukuna
20 TL.
Bu kurum Onarıcı Adalet Sisteminin bir alt dalıdır. Kurum, Türkiye'nin hukuk sistemine 2005 yıllında çocuklar ve 2006 yılında yetişkinler için yürürlüğe girmiştir. Kurum bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. HAGB kararları doğrudan istinaf ve temyiz yasa yoluna tabi olmadığı için sorunlarının çözülmesinde gecikme yaşanmaktadır. Bu eser aşağıdaki problemleri tespit edip ve çözümler sunmuştur. a) Kurumun tanımı ve hukuki niteliği, b) HAGB kararı verilebilecek hükümler ve suç tipleri, c) Diğer ertel
50 TL.
Kitapta, olağanüstü hâl nedeniyle gündeme gelen ve olağanüstü hâl hukuku olarak adlandırdığımız bu durum detaylı olarak incelenmiş, OHAL nedeniyle oluşabilecek insan hakları ihlalleri üzerinde durularak OHAL işlemlerine karşı en etkili yol olan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonuna ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemleri üzerinde durulmuştur. Konu Başlıkları - Olağanüstü Hal Hukuku - Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Bireysel Başvuru
59.9 TL.
Kitabın Bölüm Başlıkları: Hukuka Aykırılık · Genel Olarak Hukuka Aykırılık · Basın Yoluyla Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşamın İhlâlinde Hukuka Aykırılık Hukuka Uygunluk Sebepleri · Genel Olarak Hukuka Uygunluk Sebepleri · Basın Açıklamalarında Hukuka Uygunluk Sebepleri Basın Açıklamaları Karşısında Hukuksal Koruma · Kendi Hakkını Koruma ve İhtiyati Tedbirler · Kurusu Şart Koşmayan Davalar · Kusuru Şart Koşan Davalar · Hukuksal Korumada Tar
70 TL.
Kadin, Kamusal Alan ve Hukuk Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programi çerçevesinde Ülker Yükselbaba tarafindan yürütülen Kamusal Alan Hakkinda Felsefi Tartismalar: Hukuk ve Toplum dersinde ögrencilerle yapilan çalismalar sonucu ortaya çikmistir. Kamusal alan ve kadin basliginin tercih edilmesinde ana etken, Türkiye'de kadina ahlak ve din üzerinden sürekli müdahale edilmesidir. Kadin üzerinden toplumdaki sinirlar her gün yeniden ve yeniden çizilmektedir. Kadinlar ola
18 TL.
*Yersiz Ödeme Kavramı ve Yersiz Ödemelerin İadesi Talebinin Hukuki Niteliği *Yersiz Ödeme Halleri *Yersiz Ödemelerin İadesine İlişkin Esaslar
18 TL.
Kitabın birinci bölümünde, genel olarak insan hakları analiz edilmiş. İkinci bölümde Birleşmiş Milletlerde insan hakları; üçüncü bölümde Amerika Birleşik Devletlerinde insan haklarının korunması irdelenmiş. Dördüncü bölümde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde insan haklarının korunması, beşinci bölümde Türk anayasalarında insan hakları üzerinde durulmuş. Altıncı bölümde önemi nedeniyle insan hakları ve terör ilişkisi analiz edilmiş. Yedinci (son) bölümde ilgisi nedeniyle demokrasi, eşitlik, Cumhuriy
50 TL.
2016'da basına yansıyan haberlerden derleyebildiğimiz kadarıyla en az 1924 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin 53'ü çocuktu. Her gün onlarca işçi çalışırken hayatını kaybediyor. Akut iş cinayetleri ya da zamana yayılmış meslek hastalıkları nedeniyle. İşçiler teker teker hayatını kaybettiğinde haber değeri taşımıyor. Ancak toplu can kayıplarında basında ve kamuoyu gündeminde az da olsa yer bulabiliyor. Bu duyarlılık da günler sonra sönümleniyor. Bu yıl 5.'sini elinizde tuttuğunuz İ
20 TL.
azetecilik tehlike altında mı? Sansür, siyasi baskı, yıldırma, iş güvencesizliği ve gazetecilerin kaynaklarına yönelik sistemli saldırılar, dünyanın her yerinde devam ediyor. Ayrıca bunlara fiziksel saldırıları, misilleme eylemlerini, yargısal tacizleri, tutuklamaları, hapis cezalarını ve en sonunda ölümleri de eklediğinizde ortaya vahim bir tablo çıkıyor. Gazetecilik gerçekten tehdit altında mı? Bu bağlamda düşündüğümüzde gözümüzün önüne ilk gelen imge, kurşun geçirmez yeleklerle korunan, sadece kamera ve
30 TL.
Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde adil yargılanma hakkı düzenlenmiştir. Buna göre, herkes gerek medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili uyuşmazlıklarda, gerekse ceza davalarında kanuni bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, makul bir süre içerisinde, hakkaniyete uygun ve aleni bir surette dinlenilmesini istemek hakkına sahiptir.Adil yargılanma hakkından bahsedebilmek için davanın makul bir sürede sonuçlanması gerekir. Bir davanın makul bir süre içinde sonuçlanması sizin veya müvekkilini
25 TL.
Self determinasyon hakkı, halkların uluslararası düzende kendi siyasi, hukuki ve ekonomik statülerini belirleme hakkı olarak anlaşılmaktadır. Ortaya çıktığı andan itibaren siyasi bir ilke işlevi yerine getirmiş ve birçok devletin parçalanmasında olduğu gibi birçok devletin de oluşmasında önemli rol oynamıştır. Birleşmiş Milletler Antlaşması'na girmesiyle, self determinasyon ilkesi, hem ilk kez bir uluslararası anlaşmada yer almış hem de hukuki nitelik kazanmıştır. Daha sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurul
79.9 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 132 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1