Sonucu Daralt
Kategori
(x)Siyasal Hayat - Türkiye
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 167 kayıt bulunmuştur Gösterilen 120-140 / Aktif Sayfa : 7
Batı ile bir yerde aynı kaderi paylaşıyor olmalıyız. İki tarafta da dini-manevi etkinin izlerini üzerinden silkip attıktan sonra ortada boş, kuru şemadan başka bir şey kalmıyor... Yerine konacak başka türen bir `mana`, bir başka `iksir` ise henüz görünürlerde yok!.. - Prof. Dr. Sabri Ülgener Cumhuriyetin ilkelerini dinamik bir çerçeve içinde gören aydınlar Türkiye`de İslam`la ilgili gelişmeleri bir tehlike olarak değerlendirmişlerdir. Fakat diğer taraftan İslam`ın sosyal süreç olarak incelenmesine hiç rağbe
8 TL.
Tükendi
Aşiret kendine has gelenek, görenekleri, düğünleri, oyunları ve yaşama biçimiyle de değişik bir sosyal ve kültürel yapı gösterir. Ancak bu gelenekçi yapı gün geçtikçe çözülmekte, yerini yeni toplumun yaratmış olduğu değerlere bırakmaktadır. Bunda hiç kuşkusuz yeni alt yapıların inşasının (köyün yolu, suyu, elektriği) yanı sıra artık köylere de televizyonun girmesinin, telekomünikasyon hizmetlerinin oluşturulmasının büyük ve belirleyici rolü vardır. Kitle ulaşım ve iletişim araçları geliştikçe, şehirler mode
14 TL.
Tükendi
Burada benim kanaatim -ki halkın kanaati de o- Turgut Özal´ın öldürüldüğü yolunda. O vefatın öyle normal bir vefat olmadığı kanaati çok geniş bir kitlede yaygın. Turgut Bey´in vefatı Türkiye´nin gitmekte olduğu istikameti büyük ölçüde değiştirmeye yönelik. İşin perde arkasında başka güler vardı. Susurluk olaylarının başlangıcı, derin devletin bir faaliyeti denilebilir bu suikast öyküsüne. Kendisi Susurluk´u görmeden evvel bu kanıya varmıştı. Şu kadarıı söyleyeyim. Sururluk neyse Özal´a yapılan suikast da
12 TL.
Tükendi
Paul Kennedy: Türkiye, Meksika Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Çin ülkeler.. Dünyanın geleceği bu ülkelere bağlı... Ernest Geliner: İslam ülkelerinin çoğunda Yüksek İslam, Halk İslamı`na galebe çaldı. Türkiye`de ise tersi oldu. Halk İslamı çok daha hoşgörülü, esnek ve insancıldır. Abdülkerim Soruş: İnsan haklarını dinsel metinlerden çıkaramazsınız... Bir mümin olabilmek için öncelikle inanmak hakkına sahip olmalısınız. Dolayısıyla insan haklarına sahip olmak, bir inancı benimsemekten önce gelir. Samuel P
10 TL.
Tükendi
Televizyonların gittikçe artan tecimsel kuruluşlar haline gelmesi ya da kamusal görevlerinin geri plana itilmesi kimi sorumları , bu arada etik sorunları da ortaya çıkardı. Araç olan amaç , amaç olan araç haline geldi. Yayıncılık anlayışı, ticari kaygıların paralelinde gelişti.
15 TL.
Tükendi
Hayatı bilenler, hayali fıkralara ilgi duymazlar. Çünkü hayatın kendisi de aslında bir oyundur. İçinde komedi de var, dram da... Onu ciddiye alanların hepsi, yanıldıklarını geç de olsa, anlıyorlar. Bir gün bakıyorlar ki, her şey boşmuş. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş ancak... Hüseyin Üzmez, bu kitapta işte bunu anlatmaya çalışıyor. Akıcı ve yalın bir üslupla kaleme alınan ve her biri hayatın içinden, zeka ürünü nükteler var bu kitapta... Kahkaha ile gözyaşı, bu kitapta biraraya geliyor. Hüseyni Ma
10 TL.
Tükendi
Baba, Sana mektup yazmaya söz vermiştim. Aslında daha önce yazamamam tembelliğimden oldu. Bugün savunmamız bitti. Mahkeme kararı 9 Ekim´de açıklanacak. Benim için bu kararın fazla bir önemi yok. Önemli olan tarihin vereceği karar. Geçmiş olayları tekrar düşündüm ve şimdiye kadar görevimi yaptığıma iyice emin oldum. 1947´nin Şubat 28´inde başlayan hayatım mutlaka sona erecek. Bu şimdi sona erse de fazla önemli değil. Önemli olan inandığım dava için yaşamak. Yoksa hiçbir şey yapmadan yaşamak, sadece yaşamak,
19 TL.
Tükendi
Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslar`ın kesiştiği yerde bulunan Türkiye, Avrupa ve Amerika açısından büyük bir stratejik öneme sahip. Sovyetler`in dünya haritasından silinmesinden sonra, kendi içinde değişiklikler yaşamaya başlayan Türkiye, aynı zamanda uluslararası arenade de değişik fırsatlarla karşı karşıya kaldı. Değişen Türkiye kitabı, işte bu değişiklikler v bunların Türkiye`nin dış politikasına getirdiği yeni boyutlar üzerinde duruyor.
16.5 TL.
Tükendi
Nesim Malki, Türkiye´de Musevi sermayesine dayalı ilk bankayı kurmanın peşindeydi. Bu mücadelesinde güçlü bir medya patronuyla karşı karşıya geldi, onunla amansız bir kavgaya girişti, o, Türkiye´nin bir numaralı iplik tüccarıydı ve para kazanmak konusunda olağanüstü yeteneklere sahipti. 28 Kasım 1995 günü Bursa´da çapraz ateşe tutulup öldürüldüğünde Kıbrıs´ta iki bankası, Türkiye´de yirmiye yakın şirketi vardı ve önde gelen bir bankanın yüzde 50 gizli ortağıydı. Bu kitapta, son yılların en esrarengiz banker
10 TL.
Tükendi
Taha Kıvanç, aslında Fehmi Koru`nun müstear ismi... Fakat öyle bir müstear ki, zaman zaman Fehmi Koru`nun önüne geçtiği bile oluyor. Fehmi Koru`nun bulunduğu pekçok ortamda, insanlar nedense Aman bu konuştuklarımızı Taha Kıvanç`a anlatma`` deme ihtiyacı duyuyorlar. Taha Kıvanç`ın Not Defteri Ankara`nın en çalışkan gazetecilerinden biri olan Fehmi Koru`nun tuttuğu notlardan oluşuyor. Gününü okuyarak, ülkenin yakından tanıdığı insanlarla konuşarak, basın camiası içinde yaşarak geçiren, her yerde bulunma ihti
9 TL.
Tükendi
Arka Kapak Yazısı 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulunda hükümete dikte edilen18 maddelik kararla başlayıp Haziran 1997de Refahyol iktidarının düşmesiyle sonuçlanan ve etkileri uzun süre devam eden süreç, siyasal literatürümüze 28 Şubat Postmodern Darbesi olarak geçti. Yakın tarihimizde meydana gelen 27 mayıs 1960, 12 mart 1971, ve 12 eylül 1980 (modern) askeri ihtilallerinden yöntem itibariyle farkını vurgulamak için post-modern nitelemesi uygun görülmüşse de, 28 şubat süreci, MGKnın bir tavsiye k
20 TL.
Tükendi
Genç bir kızla yaşlı bir adamın umutsuz aşkları... Nietzsche için: Alman felsefesine kapıları kırarak giren adam demişlerdi. Picasso klasik resim sanatını altüst etti. İşte Hüseyin Üzmez de onların yaptıklarını yapıyor. Kabına sığmayan bir yazar... Alışılmış klıpları kırıp parçalayarak atıyor. Ben hayatı yaşadım, hayatı yazıyorum diyor. Bu kitabı da gürül gürül hayat akan bir eser. Roman değil, hikaye değil, uydurma değil. Tarih, destan, felsefe, hatıra hiç değil... Baştan başa hakikar. Onu okurken kendini
8.5 TL.
Tükendi
İÇİNDEKİLER Biriki Not 7 BİR Azınlık ve Anadil Tartışmaları 9 İKİ Federasyon Tartışmaları 35 ÜÇ İmparatorluk Tartışmaları 83 DÖRT Pan Tartışmaları 122 BEŞ Din, Bilim ve İdeoloji Tartışmaları 149 Kaynakça 204
8 TL.
Tükendi
Akıcı ve yakıcı bir üslup... Tertemiz bir Türkçe... Dupduru bir dil... Hayatı kucaklayan engin bir gönül... Açıkça bir izah... Derin bir mizah... İnce nükteler... Hatıra ve hikaye değil... Hayatın ta içinden, yaşanmış örnekler... Öldürücü ve güldürücü gerçekler... Konusu elbette insan... Öyle çok büyük tarihi şahsiyetler de değil. Sıradan insanlar... İyisi var. Kötüsü var. Hepsi bu kitapta geçit resmi yapıyorlar. Asıl kahramanlar, Şarlo filmlerine malzeme olacak şarlatanlar tipler... Büyük gösterilen cücele
8.5 TL.
Tükendi
Asya ve Avrupa`yı coğrafi olarak birbirinden ayıran İstanbul ve Çanakkale Boğazları, iki kıta arasındaki her türlü geçiş için köprü vazifesi görünmektedir. Stratejik önemlerinden dolayı, başta kıyı ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın gözü Boğazlarımızdadır. Tarih boyunca, ticari ve askeri önemi nedeniyle, uğrunda pek çok savaşlar ve anlaşmalar yapılan; bu nedenle adeta bir ATEŞ YOLU`na dönüşen Boğazlar`ın tarihi seyrini ve geleceğe yönelik stratejileri bu kitapta ilgiyle okuyacaksınız.
6.5 TL.
Tükendi
Gençlik yıllarında devrin ünlü gazetecisi Ahmet Emin Yalman`ı vuran ve 10 yıl muhtelif cezaevlerinde yatan Hüseyin Üzmez, bürokratların, politikacıların, devlet adamlarının yakından tanıdığı bir simadır. Ancak kendilerini de yazarımız çok yakından tanımaktadır. Bu sebeple, zaman zaman kaleminin de birçok kişinin canını yaktığı bir gerçektir. Bu eserinde, çok yakından tanıdığınız meşhurların ilginç hatıralarını ve Cuhuriyetimizin son döneminde yaşadıkları, bize yaşattıkları olayların perde arkasını görecek
9.75 TL.
Tükendi
Düşünüyorum da: -Hapishane yılarından bana ne kaldı? Basit bir ders: Samimi olmak... İnsan samimi oluca sonradan hata yaptığını anlasa bile pişman olmuyor. Ben daha olayın ikinci günü hata yaptığımı anlamıştım. Bunu bizden olanlar da olmayanlar da söylüyordu. Bütün gazeteler boy boy demeçler, sütun sütun yazılarla doluydu. Nice devler bir anda küçülmüş, ufalanmış, yok olmuştu. Herkes kendine bir şey sıçramasından korkuyordu. Büyük Peygamberin ondört asır sonra bir mucizesi gerçekleşiyordu: Bu dava ga
12 TL.
Tükendi
Görünüşden bizden pek farklı olmayan insanlar... Bizim gibi yemişler, içmişler, sevinmişler, üzülmüşler. Evlenip çoluk çocuğa karışmışlar. Manevi iklimler içinde beşeri meselelerden kendilerini tecrit etmemişler. Hiçbiri melek değil... Hata ve sevapları ile insan... Ama onlar gelecek nesillere ışık olabilmek ve resmi, gayriresmi ideolojilerin her türlü tuzağından bir sonraki nesilleri koruyabilmek için bütün şimşekleri, hiddetleri üzerlerine çekmişler . Tıpkı paratoner gibi. Her biri gerçek bir kahrama
14.5 TL.
Tükendi
Ordu, milletin yumruğudur. Bu kitap, ordu ve milletin temel unsurlarına dikkat çekmekte, ikisi arasındaki tarihsel bağın zedelenmesinin tehlikelerine işaret etmektedir. Yüzyılarca cihana hükmeden ordumuzun mayası din duygusu, peygamber sevgisidir. Onun içindir ki askere Mehmetçik, orduya peygamber ocağı denilmiştir. İşte bir Karargah Subayı olan İdris Sabih`in, Medine müdafaası esnasında Peygamberimizin kabri başında yazdığı şiir bunu belgelemektedir: Nedense kimseler anlamaz eyvah O kadar saf olan dileğ
9.9 TL.
Tükendi
Rıza bir roman kahramanı değil, gerçeğin ta kendisi. Garibanın trajedisi, 12 Eylülm Darbesi ve Cunta`sına duyduğu ilgiyle başlar. Ona göre, memleketi anarşi belasından kurtaran Evren ve şürekası, İslamiyet`e de büyük hizmetler edeceklerdir. Bu samimi düşüncenin gayrete dönüşmesi ona cehennemi bir trajedinin kapılarını aralar. Önce bir gece vakti evi basılıp Emniyet`te göz altına alınır, sonra hapishaneye tıkılır. Uzun hapishane yıllarından kurtulmanın çaresi tek: Aklen malül olduğuna dair rapor almak. Öyle
7.5 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 167 kayıt bulunmuştur Gösterilen 120-140 / Aktif Sayfa : 7