Menu 0
  Anasayfa Arama Sonuçları
  Sonucu Daralt
  Toplam 882 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
  Modern Cumhuriyet'in seksenini aşmış ve devirmiş olgun döneminde bile, halk katında gelişen dinsellikle seçkinler arasında rağbet bulan dinselliğin, zaman zaman gerçekleştirilen mübadele ve müdahalelerle şekillendirildiğine ilişkin kanaat neredeyse tamdır. Bu nedenle genel olarak tek partili ve çok partili hayat dönemlerini esas kabul etmek üzere, başta İstiklal Mahkemeleri, Takrir-i Sükun dönemi ve farklı gerekçelendirmelerle tanımlanan bir dizi müdahalenin (27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980), s
  20 TL.
  Tükendi
  Türkiye'de hükümet sistemi tartismalari içerik itibariyla teknik bir mesele olmasina karsin daha ziyade siyasi pozisyonlar ve ideolojik mevziler üzerine yürütülmüstür. Cumhuriyetin kurulusundan bu yana resmî ideoloji ve vesayet kurumlari sivil siyaset üzerinde öylesine etkin olmuslardir ki; hangi hükümet sistemi tercihinin ülkeye fayda saglayacagi, sistemlerin avantaj ve dezavantajlari gibi hususlar önceligini kaybetmistir. Bu açidan bakildiginda hükümet sistemi arayisinda, 'Teklif edilen hükümet sistemiyle
  19 TL.
  Türkiye'de 1960 yılından itibaren üç defa darbe, iki defa TSK ile siyaset arasında örtülü sürtüşme ve güç mücadelesi, üç defa da darbe girişimi olmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960 darbesidir. Bu darbeden sonra, 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 yıllarında iki başarısız darbe girişimi olmuştur. Bu girişimler 27 Mayıs 1960 darbesinin artçılarıdır. Sonra gelen iki darbe 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleridir. Bu darbelerden sonra 28 Şubat 1997'de başlayan 28 Şubat süreci ve 27 Nisan 2007
  23 TL.
  Tükendi
  Kapitalist,Siyonist,Evangelist,Neoconist,Masonik,Küresel güç odaklarının,finans ve sermaye kuruluşlarının,silah ve terör lobilerinin,faiz lobilerinin, Batı taklidi yaşamı empoze eden, cazip gösteren gizli Dünya Devletlerinin güdümünde ve etkisinde olan görsel, yazılı basın ve medyanın: gayri milli,gayri İslami olan bölücü ve yıkıcı yayınları yüzünden;günümüz Türkiye'sinde bir çok insanın beyinleri işgal edilmiş ve daha sonra; hem ruhları ve hem de , bedenleri sömürülmüştür. Bu bireyleri,yaşamakta oldukları
  37.04 TL.
  Tükendi
  Kültür tarihimizin hemen her dalında bir dönüm noktası ve geniş anlamda bir kültürel değişme dönemi olarak nitelenen Tanzimat, Türkiye'ye laiklik anlayışının girmesi ve Modern Türkiye'nin laik temellerin oluşmasında etkin bir role sahiptir. Bu durumda Tanzimat Dönemi, Türkiye'de din-Devlet ilişkisi açısından bugün gelinen noktayı siyasî ve sosyolojik düzlemde anlayabilmek ve izah edebilmek için önemli bir dönemeç olarak önümüzde durmaktadır. Türkiye'nin Laikleşme Serüveninde Tanzimat bu dönemeci anlama çaba
  47 TL.
  Tükendi
  Türkiye, 27 Mayıs 1960 sabahı saat 05:15'te ne olup bititğini anlamaya çalışıyordu. Oysa iktidar hariç siyaset, bürokrasi ve askerler için yaşanan durum hiç de sürpris değildi.
  25 TL.
  Tükendi
  Banu Avar her zamanki gür sesiyle Kuvayi Milliye ruhuna çağrı yapıyor! Bu kitapta, Türkiye tarihinde büyük önem taşıyan son üç yılın notlarından seçmeler bulacaksınız... Türkiye'nin sokulduğu 'deli gömleği'nde nasıl çırpındığını, iktidarın ve sahte 'muhalefetin' aynı gömleğin içinde olduğunu, Amerika'nın 'Arap Baharı' ve 'Kürt Baharı' harekâtını; Suriye'nin düşmesinin Türkiye'nin düşmesi demek olduğunu ve Türkiye'yi cinnete iteleyenlerin nihai hedeflerinin, onu intihara sürüklemek olduğunu okuyacaksınız...
  37.04 TL.
  Toplumda kavga ve nefret var! Ülkenin insanları ikiye bölünmüş gibi... Kimse karşıt görüşe tahammül edemiyor. En ufak bir tar­tışmada bile taraflar birbirlerine parlıyor, hırlıyor! Ülkeyi birlik ve dirlik içinde tutması gereken si­yasetçiler de, kutuplaşmayı bizzat körüklüyorlar! Bir ülkenin insanları karpuz gibi ikiye bölünür mü? Acı ama gerçek! Bizde bölündü maalesef! Dilerim bu böyle devam etmez ve aklın yolu galip gelir. - Rahmi Turan
  60 TL.
  Tükendi
  Muğla Valisi Amir Çiçek´in paylaştığı ifade tutanaklarından: Biz birinci adamı almaya geldik. O nerede, Onu gösterin bize, hangi odada kalıyor? Siz bizim inimize değil, biz sizin ininize girdik diye sürekli bağırıyorlar. Demek ki bunların ilk amacı belli Cumhurbaşkanımızı kaçıracaklar. O derece planlı gelen adamlar. İşviçre´den Dalaman a gelen bir uçak var. Yazışması 2 ay önceden başlamış ve defalarca saati ileriye veya geriye alınmış uçak. 15 Temmuz sabahı Dalaman a gelen ve 7 yolcusu bulunan bir uçak. B
  12 TL.
  Tükendi
  Son yıllarda Türkiye'de ve Ortadoğu'da yaşanan hareketlenme, isyan, direniş dalgası hakkında çokça konuşuluyor. Türkiye'nin dünyanın ağa babalarına Dünya beşten büyüktür çıkışları ve nihayet AB/D'ci darbe girişimine karşı 15 Temmuz 2016 kıyamı emperyalizmin büyüsünü bozan, dengelerini sarsan ümmetin topyekûn dirilişinin ayak sesleri olarak okunmalıdır.  Abdullah Yıldız'ın kaleme aldığı bu kitap, İslâm âleminde özellikle de Türkiye'de son dönemde yaşananları etraflı bir tarihsel-politik değerlendirmenin ekse
  20 TL.
  Tükendi
  Öteki sosyal bilim disiplinlerine göre, oldukça yeni bir alan olan uluslararası ilişkiler, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Soğuk Savaş dönemlerinin etkisiyle, konuları sınırlı, içeriği kısıtlı, donuk bir araştırma alanı olmaya uzun yıllar boyunca devam etti. Fakat özellikle 1960'ların sonrasındaki dönemde dünya politikasının yeni bir biçim almaya başlaması, 1980'Ierin sonunda Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte uluslararası ilişkiler disiplinin buzları çözüldü; yepyeni dinamiklerin getirdiği bir konu b
  30 TL.
  Tükendi
  Bu çalışmanın en temel sorularından biri sosyalistlerin orduya bakışının Türk solunun yapısı, gelişimi ve sonuçta zayıflamasının dinamikleri hakkında bizlere bir veri sunup sunmayacağıydı. Ben sunduğunu düşünüyorum. Araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri, ordunun rolüne dair değerlendirmelerin sol içerisindeki temel ayrışma noktasını oluşturduğudur. Sosyalist devrim hemen mi olmalı, yoksa henüz vakit erken mi? Devrim mücadelesinin öncü kuvveti eli nasırlılar mı olacak, yoksa zinde kuvvetler mi?
  49.5 TL.
  Tükendi
  Her Müslüman bireyin öncelikli olarak bilmesi gereken şey kendi dinidir. Onun için dinle ilgili her şey en sıradan Müslüman'ın bile ilgi alanına girer. Hizmet Hareketinin Dinlerarası Diyalog Projesi, hareketin dinî yapısı, liderinin dini ilgilendiren görüşleri de dâhildir buna. Müslüman bunu yaparken de Akıllarını güzelce kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır! ayet-i kerimesini şiar edinmelidir. Bu , Cemaat'in dışında olanlar için olduğu gibi özellikle Cemaat'in tabanını oluşturan kahir ekseriyet için
  36 TL.
  Tükendi
  Her şeyi baştan aşağı değiştirecek büyük dönüşüme hazır mısınız? Endüstri Devrimi nasıl teknolojiyi, haritalardaki sınırları, çevreyi, sosyal hayatı ve nihayetinde tüm dünyayı değiştirdi ve dönüştürdüyse, şu anda da benzer büyüklükte fakat yeni ve farklı bir dönüşümün içindeyiz. Henüz başlamış ancak hızı üssel olarak artan bu dönüşümü doğru okuyarak süreci yönetebilen ve yönlendirebilenler için ortada çok büyük bir fırsat varken, aksine davrananlar için benzer büyüklükte bir tehdit söz konusu. Hangi tekn
  29.9 TL.
  Tükendi
  Daha önce Kürdinsan ve Kürtleri Bekleyen Tehlike isimli kitaplarıyla tanınan Vahdettin İnce, Kürt Sorunu'nun anlaşılmasına katkı sağlayabilecek yeni bir çalışma yayınladı. Kürdüm OHAL'de Türküm/Bir Sistem Eleştirisi ismiyle yayınlanan kitap, konunun uzmanı bir düşünürün kendi hayatından kesitlerle zenginleştirdiği özgün bir çalışma özelliği taşıyor. Vahdettin İnce, dışardan bakıldığında karmaşık olarak görünen bu temel sorunu, kendine özgü analizlerle anlaşılır bir hale getiriyor. Vahdettin İnce, hayatının
  15 TL.
  Tükendi
  Cemaatler, İslam ülkelerinde, orta sınıfların, esnaf kesiminin düzene karşı tepkilerini, dini biçimlerde dile getiren, bunun yanı sıra sosyal bir takım işlevler de üstlenen kurumlardır. Cemaatler tesadüfi, gelip geçici, birilerinin isteğiyle yaratılmış olgular değildir. Orta sınıflar var olduğu, din yoksul kitleler üzerindeki etkisini sürdürdüğü, egemen sınıflar kitleleri yönetmede dine ihtiyaç duydukları sürece, cemaatler var olmaya devam edeceklerdir. Bu süreçte bazı cemaatler yok olacak, bazıları bölünec
  25 TL.
  ABD emperyalizminin son dönemdeki dış politikasının bazı ayrıntıları, Hillary Clinton'ın e-posta yazışmalarının açığa çıkarılması ile birlikte ortaya saçılmış oldu. Bu e-postalarda, ABD'nin bir döneme ilişkin gayrıresmi bakışına dair çok değerli bilgiler var. Özellikle Washington'un Arap baharındaki rolü, İsrail-Türkiye ilişkilerine bakışı, Müslüman Kardeşler ile olan bağlantıları gözler önüne seriliyor. E-postalarda, ABD'nin bölgede gördüğü fırsatlar ve tehlikeler, bunların müttefiklerine yansımaları ve ne
  18 TL.
  Tükendi
  Türk ordusunu arka planda yönetmeye çalışan Emekli Paşa'nın, Gladio'ya karşı mücadelesi. Bir anda kendisini ihanet zincirinin ortasında bulan genç bir istihbaratçı. Firavun temsilcilerinin Mısır ve Mezopotamya üzerine kurdukları kanlı planlar. Lucifer kimdir? FETÖ terör örgütünü bitirme kararı 2004 yılındaki MGK'da alınmış olmasına rağmen, dosyanın sümen altı edilmesi için o günkü İstihbarat Başkanı'na emri veren paşa kimdi? Türk Devleti, Yeşil Gladio'nun büyümesine neden müsaade etti? FEDAİLER operasyon iç
  18 TL.
  Fıkıhtan hukuka ve demokrasiye geçiş sorunları Bütünüyle, felsefesi ve tekniği ile, demokrasi Müslümanların siyasi sistemi olamaz. Ancak demokratik mekanizma, İslâm ve siyaset teorisinin ilkeleri doğrultusunda daha iyisini buluncaya kadar kullanılabilir. Hayrettin Karaman, (Yeni Şafak, 29 Mayıs 2014) Siyasal hayatta çoğulculuk ve yarış, hoşgörü ve demokrasi kültürünün olmazsa olmazıdır; dini düşüncede çok seslilik rahmet sayılır. Ali Bardakoğlu, (15 Mart 2014, Ankara'da İlahiyat Akademisi'nde konuşma) İl
  30.56 TL.
  Tükendi
  Toplam 882 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4