Sonucu Daralt
Kategori
(x)Siyasal Hayat - Türkiye
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 167 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
Küresel gelişmelerin çok uzun bir geçmişi olsa da; günümüzdeki sonuçları itibariyle göz ardı edilemeyen yeni ve bugüne ait özellikleri bulunmaktadır. Özellikle 1990´lı yıllarda küreselleşme kavramının gittikçe önem kazandığını ve bir toplumsal değişim paradigması ya da bir değerlendirme ölçüsü olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bu bağlamda küreselleşmeyi özellikle sonuçları açısından yok saymak mümkün değildir. Bir değişim paradigması olarak algılanan küreselleşme, çok sayıda yeni sorunun ortay
15 TL.
-Anayasacılık hareketleri ve anayasalar -Anayasa yapımı sürecinin demokratik ilkeleri -Anayasalar ve meşruluk sorunu -Yasama ve yürütme -Yürütmenin güçlendirilmesi ve başkanlık sistemi -Yargı bağımsızlığı ve yargıç yansızlığı -Demokrasi ve cumhuriyet -Siyasal partiler -Seçim, siyasal katılma ve siyasal kültür -Bürokrasi, yerel yönetimler ve devlet- vatandaş ilişkisi -Sivil toplum -Asker siyaset ilişkisi ve darbeler -Devlet ve milliyetçilik -İnsan hakları -Sekülarizm ve laiklik -68 kuşağı ve sol -Terör, Ekon
75 TL.
Ölüm, öteden beri kutsal bu topraklarda... Bu ülkede kutsal olan, yaşamaktan daha önemlidir. Kutsal olanın mutlaka din olması gerekmez. İdeoloji de, politika da, aşk da, hatta futbol bile bir anda kutsal olanın katına yükselebilir. Çünkü bu ülkede anlam, çoğu zaman insan yaşamından daha önemlidir. Anlamlı olanın ne olduğuna gelince, bunun pek önemi yoktur. (...) Yazarın amacı, bu süreçte yer alan politik haraketleri eleştirmekten öte, bu hareketlere yön veren düşüncelerin köklerine inmeye çalışmak. Bu düşü
14 TL.
Bu kitapta ilk kez Apo’nun yakalanış öyküsünü kendi ağzından, hiçbir kelimesi değiştirilmeden olduğu gibi okuyacaksınız… Abdullah Öcalan’ın, “9 Ekim 1998 tarihinde Suriye’den çıkmak zorunda kalmamızla birlikte başlayan ve yakalatılmak suretiyle 16 Şubat 1999 tarihinde Türkiye’ye teslim edilmemle noktalanan, gerçekten de tarihin gördüğü en kapsamlı operasyon yaşanmıştır,” şeklinde tanımladığı, Yunanistan’da ise ‘Öcalan Fiyaskosu’ olarak anılan bu operasyon Amerikan gizli servisi CIA ile Türk gizli servisi
5 TL.
27 Mayıs darbesinin üzerinden yarım asra yakın bir zaman geçti. Acılar küllendi. Olayın kahramanlarının çoğu öldü ve adları unutuldu. Mağdurlar ise, milletin gönlündeki yerlerini muhafaza ediyorlar. Geri kalanların bir çoğu da günden güne aramızdan ayrılıyorlar. Bir çoğu sırları ile birlikte göçüp gidiyor; hatıralarını yazanların sayısı çok az. 27 Mayıs´ın üç büyük mağduru Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan´dan geriye zor şartlar altında mahkameye sundukları savunmaları ile yakınlarına yaz
17.5 TL.
Ricaut, 1600`lü yılların ikinci yarısında, çeşitli sebeplerle İstanbul`a gelmiş bir İngiliz. Elçilik görevi sebebiyle İstanbul dışında da Osmanlı İmparatorluğuna ait çeşitli yerlere giden, her kademeden devlet görevlisi ile münasebetleri olan Ricaut, gözlemlerini ve üçüncü şahıslardan elde ettiği bilgilere dayalı olarak yaptığı analizleri Türklerin Siyasi Düsturları adıyla kitaplaştırmıştır. Bu kitapta, din, ordu, devlet yönetimi, devlet adamları, saray, Osmanlı tarihine damgasını vuran çeşitli olaylar ve
38 TL.
Batı`dan Türklere sempati duyan seslerin çıkması, geçmişte de çok sık rastalanan vakalardan değildi. Türkleri, Türk kültürünü anlama çabası gçsteren Batılı düşünce ve edebiyat insanları, kendi cenahlarından gelebilecek türlü eleştirileri de göze almışlardır. Cladue Farrere de cesareti gösteren sayılı isimlerden biri. Türklerin Manevi Gücü kitabında anlattığı kendi anılarıyla yoğrulmuş gerçek hikayeler, adeta Farrere`nin Türkleri niçin sevdiğinin izahları ve ispatları gibi... Eğlenceli, renkli ve bir o kadar
15 TL.
Osmanlı-Türk tarihinin Batılılar tarafından anlatımı, her zaman ilgi çekici olmuştur. Hele bu anlatıcılar seyyahlar ve devlet adamları olunca anlatı daha da renkli bir hal almaktadır. Ogier Ghiselin de Busbecq de bu anlatıcılardan biri. Esasında Osmanlı`nın en parlak dönemlerinden Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya elçiliği yapmış bir asilzade Busbecq. Sekiz yıllık sefirliği boyunca Osmanlı`ya ve Türk insanına dair yaptığı gözlemler, arkadaşına gönderdiği uzun mektuplarda gizli kalmayacak kadar ilgi
22 TL.
Petrol... Yüzyıllardır dünya politikasının şekillendiren, savaşlara yol açan, haritaların tekrar tekrar çizilmesine neden olan kara büyü. Petrolün, yerin altında dururken de çıkarıldıktan sonra da siyaseti yönlendirici etkileri üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan birisi olan Ham Güç: Petrol Politikaları ve Pazarı, kapsayıcı bir perspektif ürünü... Batılı petrol ithalatçıları için yönetimdeki bir kişi ya da aileyle muhatap olup onu yoldan çıkarmak veya yönlendirmek, ulusal çıkarları savunan daha karm
45 TL.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Genç Kemalistler Ordusu (GKO) adı ile bir örgüt kurulmuştur. GKO her türlü düşüncenin üstünde ve hiçbir siyasi yapılanmayla ilgisi olmayan bağımsız bir örgüttür. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları sınıf ve rütbe farkı aranmaksızın GKO'nun tabii üyesi kabul edilmektedir. GKO, bütün bu görevleri aynen yerine getirebilmek için zaman zaman Silahlı Kuvvetler mensupları arasında uyarıcı ve birleştirici yayınlarla faaliyet gösterir. Bütün yayınlarını kendi özel kuryeleri vası
31 TL.
İster iktidar isterse muhalefet partisine mensup olsunlar meclis üyeleri, görevlerini yerine getirebilmek için güven duygusuna gereksinim duyar. Bu güven duygusu, muhalefet milletvekilleri için olduğu kadar, iktidar partisi milletvekilleri için de vazgeçilmezdir. Meclis üyelerine, anayasa ve yasalarla bazı bağışıklıklar tanınmasının amacı, bu kişilerin yasama sürecine özgürce katılabilmelerini sağlayabilmektir. Yani, yasama bağışıklıkları, üyelerin kişiliklerine tanınan birer ayrıcalık değil, onların, temsi
30 TL.
Türkiye`yi nasıl bir gelecek bekliyor? Dünyanın en büyük çatışma alanlarının ortasında bulunan Türkiye yarınlara nasıl bakmalı? Değişen jeostrtejik dengeler arasında kendisine nasıl bir yer bulacak? AB ile ABD arasında sıkışan Türkiye`ye Rusya-Çin ekseni bir alternatif olabilir mi? `Türk Birliği` mümkün olabilir mi? Bu kitap Türkiye`nin yakın geleceğini, askeri, ekonomik ve siyasi açıdan masaya yatırıyor.
15 TL.
Türkiye nin bir yol ayrımında bulunduğunu pek çok insan görüyor. Ulusal bir cephe oluşturup kötü gidişi durdurma çabaları var. Ancak somut öneriler konusunda sıkıntılar sürüyor. - Ulusal bir politikanın temel öğleri nelerdir? - Toplumsal ve toplumca demokraside işçi sendikalarının, köylünün, esnafın, bürokrasinin, üniversitelerin katılımı nasıl olacak? - Ulusal cephenin önündeki iç ve dış engeller nelerdir? Kimler, ulusal yerine gayri milli cepheyi öne sürüyor? - Türkiye ile içimizdeki Danimarka arasınd
20 TL.
Elinizdeki kitap, daha önce imzamızı taşıyanlardan biraz farklıdır. Merkez Binanın Penceresinden isimli bu kitabımızda 200´li yıllarda Türkiye´nin değişik sorunlarını ele almaya çalışacağız. Türkiye´nin gündemine takılı maddeleri okuyucuyla dertleşmek ve görüşmek için bu satırları vasıta kabul ediyoruz. Bu kitabı, okuma alışkanlığına sahip oldukları için saygı duyduğumuz okuyucularımızın dikkat ve ilgisine sunuyoruz.
25 TL.
6 Mayıs 1972´de Ankara´da, siyasal tarihimizde sürekli konuşulacak olan bir olay yaşandı; üç gencin yaşamı darağacında son buldu. Gezmiş, Aslan ve İnan idam edildi! Türkiye için, 68´li yılların birinci perdesinin kapanmasını ifade ediyordu bu tarih. 68´li Yıllar diye adlandırdığımız, 20. yüzyılı tümden etkileyen dönemi anlatmaya çalışmak, onun taşıdığı anlamı bir sergi, bir yayın, bir törenle yansıtmayı düşünmek, gerçekleştirilmesi olanaksız bir düş... Rüzgardan heykel yapabilir misiniz? Ortada bir gerçek
68 TL.
Devâsâ problemleri, bitmez tükenmez amel, emel ve iştihâları içerisinde, din olgusunun insanoğlunun hayatında hâlâ çok önemli bir yere sahip olması, herhalde fıtrî ihtiyacının vazgeçilmez tezâhürü olsa gerek. Bundan dolayı, sosyal hayatın merkezinde yer alan din ile ilgili hususların yürütülmesi için her toplumda düzenli ve planlı kuruluşlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu bakımdan, ülkemizde; İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet
27 TL.
Eser, Mondros'tan Mudanya Mütarekesi'ne, Sevr'den Lozan Antlaşmasına kadar geçen süreçte yaşanan olayları incelemektedir. Eserin ilk üç bölümünde, Mondros ve Sevr'e karşı, direniş ve Kuvva-i Milliye hareketi ile başlayan Kurtuluş Savaşı'nan Mudanya Mütarekesi'ne kadar olan öyküsü, 4 ve 5'inci bölümlerde, Mudanya Konferansı'nın belgesel öyküsü anlatılmıştır. Eser, küreselleşme, Avrupa Birliği'nde yer alma ve batı toplumları ile toplumsal ve kültürel bağları geliştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma gayre
10 TL.
Ülkemizde, seçim ve seçim sistemleri alanındaki araştırmalara kaynaklık edecek, ilgilenenlere yol gösterecek çalışmaların çok sınırlı olduğunun fark edilmesinden sonra girişilen üretme uğraşısı, bu kitabın yazarlarını zor koşullar altında sürdüreceklerini bildikleri bir yolculuğa çıkarmıştır.
28 TL.
Türk siyasal yaşamının az gelişmiş ülke siyasal yaşamının temel özelliklerinden büyük çaplı sapmalar gösterdiği söylemek pek mümkün değildir. Gerek yüksek dozdaki devlet talebi, gerek kamu örgütlenmesindeki cılk nitelik ve yetersizlikler yabancısı olmadığımız hususlardır. Bağnazlık derecesine varan otorite tutkumuz, herşeyi devlet etrafında görmemiz, sivil düzeyde sorun çözme alışkanlıklarımızın kısırlığı, toplumumuzu az gelişmişliğin sayılı örnekleri arasına koymaya yetmektedir. -CEMİL OKTAY-
16 TL.
Elinizdeki kitap size, 21. Yüzyıl'a girerken Türkiye'nin çirkin fotoğrafını gözlerinizin önüne seriyor. 20. Yüzyıla da aynı fotoğrafla girmiştik. Yıl 1998 - 1999. Şimdi de Demokrasi ve insan haklarını tartışıyor, bunların ülkemize bir türlü gelmeyişinden acılarını çekiyoruz. Yönetim krizini ortaya koymak için, padişah gibi parti parti liderlerinden, ideolojik ve dayatmacı devletten bahsediyoruz. Darbe olacak derken Postmodern Darbe oldu...
37.8 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 167 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3