Sonucu Daralt
Kategori
(x)Siyasal Hayat - Türkiye
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 191 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
Erdal Boyoğlu'nu ve bu kitaba katkı sunan arkadaşları, tabu olan bir konuyu deşmek ve tartışmaya açmak konusunda gösterdikleri cesaret nedeniyle kutluyorum. Burada anlatılanlar ise bir buz dağının sadece görünen kimi örnekleri. Sol da hata yapar, ona kutsallık atfetmemek gerek. Ama bu, solunda bir etiki olması gerektiği gerçeğini değiştirmez. Birbirini suçlamak ve mahkum etmekten çok, bu olgunun köklerine inmek gerekiyor. Gerçek anlamda bir araya gelebilmek ve bir daha asla diyebilmek için. Kendisiyle yüzle
16 TL.
Bilindiği gibi ´´egemenlik´´ olgu ve kavramı, Genel Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku, Siyaset Bilimi, Devletler Genel Hukuku gibi sosyal bilim dallarının konuları arasında önemli bir yere sahip bulunmaktadır. O nedenle kitaba, Türkiye´nin değişik üniversitelerinde bu dersleri alan lisans düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçları da düşünülerek konularla bağlantılı bazı okuma parçaları eklenmiştir. Öte yandan Anayasa Mahkemesi´nin içtihatlarından taranmış, konuya farklı ufuklar açacağı düşüncesiyle Yüksek Mahkemenin b
39.9 TL.
OSMAN CANDAN REFERANDUM ÖNCESİ TÜRKİYENİN GÜNDEMİNİ SARSACAK BİR ÇALIŞMA! Son birkaç sene içerisinde yaptığı demokratik çıkışlarla tartışma yaratan, Anayasa Mahkemesinin sıra dışı raportörü Osman Can yeni kaleme aldığı kitabında yargının bağımlılığının ideolojik kökenlerini tarihsel bir perspektifle ele alırken aslında Türkiye'de yürütmenin yani halkın seçtiği hükümetlerin Yargı vesayetinin gölgesinde işlediğini savunuyor. Cumhuriyetin kuruluşunda gerçekleşen yasal reformlardan bugünkü sıcak gelişmelere siy
10 TL.
Aynı aklın ürünü, aynı merkezden yönetilen ve asırlara yayılan yüzlerce örgüt, küçüklü büyüklü binlerce operasyon, on binlerce aktör Kökleri Nizamülmülke dayanan, yüzyıllar içinde sızmalar sonucu kabuk değiştiren, sonunda dalları Ergenekonu sarmalayan yapının tarihi: Çelik Çekirdek. *Selimiye Kışlası asırlarca hangi ekibin merkezi olarak kullanıldı? *Mason Locaları ile Ergenekon Operasyonu arasındaki ilişki ne? *Enver Paşa hükümetini darbe ile indirme teklifini Atatürke kimler götürdü? *Türkiye'yi Osmanlı
18.5 TL.
Batının güçlü devletleri, Hıristiyanlığı reddettikleri; şahlanmış olan yabancı bir dine katıldıkları ve batının incisi İstanbulu ele geçirerek, yıpranmış Bizansa son darbeyi indirmiş olduğu için sürekli olarak Türklere düşmanlık beslediler. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından ise Türkiyeyi bu kez yıpratarak bölmek veya böldürmek amacıyla çeşitli entrikalara girişmeye başladılar. Başta Şeyh Sait İsyanı olmak üzere Kürt ayaklanmaları, dur durak bilmeyen Ermeni terörü, Pontus ve Kıbrıs sorunu, ardı ardına ölümle
27.5 TL.
Mehmet Başaran, doğal ve toplumsal çevreyi değiştiren, bunu yaparken kendisi de değişen insanların öyküsünü anlatıyor. İnanılamaz çabuklukta yapılanan üretken güç nasıl oluştu ya da ´devrimci eğitim imecesi´nin yapısı nasıldı veya büyük eğitimci ´Tonguç Baba´ nasıl yetişti, nasıl bir eğitimciydi. Bu ve benzeri tüm soruları yanıtlıyor Başaran. Kendine özgü biçemi, özlü geçmişinin deneyimleri ile... Köy Enstitülerinin elli dokuzuncu kuruluş yılında Türk aydınına bir armağan bu kitap.
18.52 TL.
Bir taraftan iç isyanla (ayrılıkçı terörle) boğuşan ülkemiz, ekonomide de nesi varsa yabancılara kaptırıyor. Kaptırmıyor, gönüllü satıyor!.. Bunun özelleştirme olduğunu ileri sürüyorlar!.. Bankaların yansı yabancıların eline geçti. Türk halkına şimdi onlar borç veriyor.. Yarın da onlar tahsil edecekler!.. Bakalım nasıl?.. Türkiye bu duruma nasıl getirildi, AKP´ye nasıl pas atıldı?.. Bugün artık neredeyse Atatürk demeksuçoldu! Hem de, Atatürk´ün kurduğu Cumhuriyette... Atatürk fotoğrafı taşıyan kitleler ağır
28 TL.
Türkiye´de dinin toplumsal görünümleri ve dinî ´mesele´lerin siyasallaşması hakkındaki çalışmalara yaklaşık yirmi yıldır önemli katkılarda bulunan Elisabeth Özdalga´nın çalışmaları, bu kitapta biraraya getirildi. Elisabeth Özdalga´nın yazılarında, sosyolojik yaklaşımın indirgemecilikten uzak duran, serinkanlı, bununla beraber empatiye yatkın eleştirel bakışının sağlam örneklerini buluyoruz. Onun aradığı, bir yazısında kullandığı ifadeyle: Şeytanları, aynı zamanda melekleri, normal insanlara dönüştüren, daha
38.5 TL.
Avrupalı ex-emperyal ülkelerin 1915-1918 yılları arasında, uygulamaya çalıştıkları eski projeler de, bu dönemde ortaya çıkmıştır. Türkiye coğrafyasına hakim olma projeleri, yıllar sonra bu sefer safhalar halinde uygulama alanına konulmaktadır. İlk safha, AB normlarını, koşulsuz olarak kabullenmek, batının merkantalist faaliyetlerine müsaade etmektir.İkinci safha ise, daha da ürkütücüdür, yok edici bir tehdittir. Türkiye parçalanmalıdır. Nüfus alanlarına bölünmelidir. İşe yarayan parçaları AB´ye Türkiye adı
20 TL.
Türkiye Rumları, bugün sayıları iyice azalmış bir cemaatin üyeleri. Azınlık statüsünün karşılığı olarak kullanılan, varlıkları ancak eski mahallelerdeki bir renk olarak hatırlanan bir cemaat. Şehirlerin havasında etkileri belli olmadan, kendilerine sağlanan haklara minnet duyup, sessiz sakin ve fazla göze batmayacak şekilde bir kenarda muhafaza olmaları yeterli görülüyor. Hem Türkiye hem de Yunanistan ulus-devlet çağı tarihlerinin nesnesi konumundalar. Samim Akgönül, Türkiye´deki Rum cemaatinin modern tari
44.5 TL.
... 12 Eylül'den sonra Sokaktaki Asker artık kışlasına döndüğü için bu kitap 12 Eylül Yönetimi Dönemi'ne ait kimi anıları içermektedir. Bu nedenle, bu kitap Sokaktaki Askerin devamı sayılmalıdır.
25 TL.
Mete Tunçay, hem son derece titiz ve üretken bir araştırıcı olarak hem ufuk açan, tecessüsleri tahrik eden bir öğretmen olarak, Türkiye´nin sosyal bilimler ortamında derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden istisnâî bir entelektüel. Elinizdeki derleme, Mete Tunçay´ın temel ilgi ve çalışma alanlarını gözeterek hazırlandı. Kitap, onun araştırma, derleme ve çevirileriyle katkıda bulunduğu üç alana ilişkin özgün makalelerden oluşuyor. Siyasal düşünceler tarihi ve siyasetbilimi teorisine ilişkin: Mehmet Ali
49.5 TL.
Sanayi toplumunun bir sonucu olarak ortaya çıkan modern ulusçuluk, kuşkusuz geleneksel toplumun ilişki biçimlerinin bir çoğunun yerine başka yeni ilişki biçimlerinin ikame edilmesinde etkili olan gelişmelerden biri olmuştur. En önemli ikame işlemi ise bizzat ulus olarak ifade edilen ilişkilerin kendisidir. Modern Türk ulusunun inşasına eşlik etmiş ve bu sürece büyük ölçüde etkide bulunmuş entelektüel tartışmalar bu kitabın merkezî konusudur. Türkçülüğün oluşum sürecinde; geliştirdikleri teorik yaklaşımlarl
25 TL.
“Ben Türkiye’nin, Türk İslam toplumunun dünyanın emniyet sibobu olabileceğine dair bir inancım var.” “Şimdi bu nasıl bir batı medeniyetidir ki, kendine hem medeniyet der, hem de bir gezegeni yok etmek pahasına, edepsiz bir üretim ve tüketim yürütür.” (Alev ALATLI) “Şimdi, birdenbire Yunanlılarla ne kadar dostmuşuz da bilmiyormuşuz…” “Türkiye’nin çoktan nükleer güç olması lazımdı.” (Attila İLHAN) “Milliyetçilik demek içine kapanmak değil, milliyetçilik dünyaya açılmaktır.” “… kimliğin inşa edilmediği bir y
18 TL.
Yaşadığımız süreci doğru kavrayıp yorumlama açısından kusursuz bir yaklaşım… Gazeteci yazar, şair, edebiyat ve düşün adamı Özdemir İnce, Cumhuriyetle birlikte modern Türkiye´nin yapı taşlarını oluşturan değerlerimize bir kez daha sahip çıkıyor. Laikliği iğdiş edip Cumhuriyetin değerleri karşısında rövanş düşleri sergileyenleri, içte ve dışta oluşturulmak istenen Süryani, Ermeni, Kürt planlarını deşifre ediyor.
20 TL.
Koskoca bir tarihi içinde barındıran Boğaziçi, bu kitap sayesinde gözünüzden kaçan tüm güzelliklerini karşınıza bir bir çıkarıyor. Kadıköy´den Anadolukavağı´na, Tophane´den Rumelifeneri´ne kadar olan ve İstanbul´un diğer semtlerini içine alan bir yolculuk sizleri bekliyor. Bize bu yolculuğu yaptıran Ünal Kurtçu, Boğaziçi´nin sahilsaraylarını, yalılarını, eski ve yeni mekânlarını, bahçelerini; oralardaki yaşanmışlıkları, olayları, hikâyeleri, okuyucuyu yormadan yalın bir dille anlatıyor. Bir araştırma
45 TL.
Medyanın İç Savaşı-Büyük Cumhuriyet Polemiği neden yazıldı? Bu kitaba yer vermeyen gazete, kitabın adını anmayan televizyon kalmadı Türkiye´de. AB İle 3 Kasım görüşmelerine ne kadar yer verdiyse Türk medyası, neredeyse bu kitaba da aynı hakkı tanıdı. Kitapta Hasan Cemal´in betimlemelerinden kurtulanların bıyık altından güldüğünü, kurtulamayanların ise hayli öfkeli göründüğünü bizzat yaşadım. Nerede üç gazeteci bir araya gelse ´Hasan´ın kitabını okudun mu? diye birbirine soruyor ve yorumlar başlıyordu. Yayın
17 TL.
Sözünün arkasında duramayan Türkiye’nin caydırıcılık gücü ve inandırıcılığı giderek azalmakta. Ama belki daha önemlisi, vatandaşın da bu kırmızı çizgi edebiyatına karnı doymakta. Yeni kırmızı çizgiler icat ve ilan edenlere, izledikleri politikaların maliyetlerini de millete fatura edenlere, “Bizim zaten kırmızı çizgilerimiz vardı. Onları kimler aldı? ” diye sormak hepimizin en doğal hakkı değil mi?
20 TL.
Türkiye´nin puslu derinliklerine ışık huzmesi düşürmeye çalışan belgesel bir kitap ´Ben Yeşil´... Son dönemde adı derin ilişkiler ve eylemler dolayısıyla en fazla duyulanlardan biri hâline gelen Mahmut Yıldırım´ın nam-ı diğer Yeşilin silüetinin izini süren yazar, önümüze bir Türkiye fotoğrafı koyuyor... Yeşil´in ortaya çıktığı süreci ve yaşanan olaylar
15 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 191 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2