Menu 0
  Anasayfa Arama sonuçları
  Sonucu Daralt
  Sadece stokta olanlar : 
  Toplam 285 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
  Yeni macerasıyla “Kurt” tekrar karşınızda! Orianne Lallemand’ın yazdığı, Êlêono Thuillier’nin resimlediği ünlü “Kurt” serisi Kendini Çok Seven Kurt kitabıyla devam ediyor. Bu sıcacık, tatlı, komik hikayeleri okuyabilir, dinleyebilir, Bu sene En Kötü Kurt Yarışması’nı kazanmayı kafasına koymuş Kurt. Çünkü en güçlü, en becerikli, en yakışıklı ve doğal olarak en kötü kurt olduğunu sanıyor! Ama çok geçmeden anlyaacak ki arkadaşlar ödüllerden
  35 TL.
  Leylek, sincap, tavşan, kunduz, bir de arı Ormanın En Güzel Yuvası yarışmasına katılmıştı. Her biri kendi yuvasının en güzeli olduğunu ileri sürüyordu. Jüri ise ağaçkakan, kırlangıç ve tilkiden oluşuyordu. Peki bu yarışmayı acaba kim kazanacaktı? Doğan Gündüz’ün yazdığı bu sevimli hikâyeye Meryem Tanrıkulu resimleriyle hayat veriyor.
  45 TL.
  Evliya Çelebi’nin olağanüstü anlatılarının en ilginçlerinden biri olan ‘Sergüzeşt-i Gülabi Ağa’, usta ressam Mustafa Delioğlu tarafından içerikçe zenginleştirilip günümüz Türkçesine aktarıldı. Evliya Çelebi’den: Gülabi Ağa’nın Başından Geçenler adlı bu etkileyici resimli roman okurla yeniden buluşuyor. Gülabi Ağa`nın Başından Geçenler, Evliya Çelebi`nin olağanüstü anlatılarından biridir. Ben de bu olağanüstü anlatıyı abartıp uzatarak resimli roman halinde sizlere sundum. Umarım beğeneni çok olur. Mustafa De
  110 TL.
  Nova Roma’da Gece Güneşi bir Lâle Müldür anlatısı. Onun yaşamının ve şiirinin çeperlerinden çıkan bir hikâye. Balat sokaklarında başlayan anlatı Cihangir evreninde sürüyor. Evini, semtini, arkadaş ortamlarını, toplumu, ülkeyi, felsefeyi, dini ve siyasi gelişmeleri kendi kurmacası içinde resmediyor. Müldür. İlhan Berk, Ece Ayhan, Nilgün Marmara, Ömer Uluç, Komet, Orhan Duru, Ahmet Güntan, Gülseli İnal, Mazhar Candan, Hür Yumer, Fatih Özgüven, Hümeyra gibi pek çok sanat ve kültür insanı anlatının kurmac
  42 TL.
  Başkaldıran Yalnız Adam Albert Camus ve Çağdaşları Kitap Açıklaması Bu kitapta Albert Camus’nün yazınsal ve düşünsel mücadelesi, anlatım teknikleri, tartışmaları, çatışmaları, yapıtlarının oluşum çizgileri Yabancı, Sisifos Miti, Veba (Barthes’la tartışması), Başkaldıran İnsan (Sartre’la çatışması), “Öğle Düşüncesi” kavramı, Düşüş, Filozofların Tulûatı ve İlk Adam yorumlanarak inceleniyor. Ardından Camus’nün yaşamına yön veren, yakın dostluk kurduğu, karşı çıktığı, destek gördüğü ya da düşünce, tavır
  75 TL.
  Esendal’ın Vassaf Bey romanı zaman, mekân ve bazı kişileri bakımından Ayaşlı ile Kiracıları romanıyla uyuştuğu kadar öykülerindeki kadın-erkek ilişkilerinin tüm karakteristik özelliklerini de taşır. Esendal, 1930’lar Ankarası’nın bir görünümünü sunarken, basit günlük yaşam içerisinde genç kızlar için evliliğin önemini, evlilikte ne bulduklarını anlatmakta; küçük burjuva bireylerin aile ve evlilik ilişkilerindeki ahlaksal değer yargılarındaki çelişkileri ele almakta; Batı kültürüyle geleneksel değerlerin çat
  35 TL.
  Esendal’ın Vassaf Bey romanı zaman, mekân ve bazı kişileri bakımından Ayaşlı ile Kiracıları romanıyla uyuştuğu kadar öykülerindeki kadın-erkek ilişkilerinin tüm karakteristik özelliklerini de taşır. Esendal, 1930’lar Ankarası’nın bir görünümünü sunarken, basit günlük yaşam içerisinde genç kızlar için evliliğin önemini, evlilikte ne bulduklarını anlatmakta; küçük burjuva bireylerin aile ve evlilik ilişkilerindeki ahlaksal değer yargılarındaki çelişkileri ele almakta; Batı kültürüyle geleneksel değerlerin çat
  44 TL.
  Arkası üstü yattım, kuşu seyretmeye başladım. Nasıl da kanatlarını oynatmadan havada dönüyor da dönüyor!.. Bizi, bütün kırları seyrediyor. Ben bu kuşun yerinde olsam, hiç bu boş kırlarda dolaşmaz, bütün memleketleri gezerdim. Her gün başka bir ülke seyrederdim. Bu boş kırlarda görecek ne var? Halil Kâhya’nın koyunları görünüyor. Sığırlar şehre dönüyor. Daha uzaklarda başka bir şey yok! Ama belki yüksekten başka şeyler de görünür.
  35 TL.
  “1925’te Meslek dergisinde 35 hikâyesi çıktı ise de sanat hayatına, Ayaşlı ve Kiracıları bir yana, 1946’ya kadar uzun bir ara verdi. Bu tarihten sonra yayımladığı hikâyelerle sevilen, aranan bir hikâyeci oldu. Hayattan aldığı konuları konuşur gibi, temiz bir dille, sadelik, içtenlik ve rahatlıkla edebiyatsız, oyunsuz yazdı. Esendal’ın, kahramanlarına sevgi ve şefkatle eğilen, onları gündelik yaşayışları içinde en yapmacıksız, rahat ve karakteristik taraflarından görmesini bilen, renkli-canlı aktaran bir hik
  32 TL.
  “Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ankara’da, Ayaşlı İbrahim Efendi adında biri, dokuz odalı bir apartman dairesini oda oda kiraya vermektedir. Bir köy ağasının oğlu olan Ayaşlı İbrahim, eşkıyalık, zaptiye çavuşluğu, arzuhalcilik, otelcilik, vb gibi türlü boyalara boyanmış bir adamdır. Odalarda, kadın, erkek, genç, ihtiyar, evli, bekâr çeşitli insanlar oturmaktadır: Ayaşlı’nın apartman katında geçen hayatı anı biçiminde yazan bekâr bir banka memuru; eski bir çiftlik sahibi olan yaşlı Hasan Bey; eski konsoloslard
  32 TL.
  Memduh Şevket Esendal, dilimizin arınmasına, açıklaşmasına en büyük yararlıkları dokunmuş yazarlarımızdan biridir. Hatta Ömer Seyfettin’den sonra bu yolda en çok çalışmış olan odur. Şunu söylemek istiyorum: Ömer Seyfettin dilimizi Edebiyat-ı Cedide’nin, eski inşanın yapma bezeklerinden kurtarmıştı, ondan sonra gelenler, onun sanatını sevmeseler de, açtığı yoldan gittiler. Memduh Şevket Esendal bir adım daha attı, yazı dilimizi konuşma dilimize yaklaştırmak istedi.” (Nurullah Ataç) “İnsanlara bakmasını d
  36 TL.
  Fransız dilbilimcisi Claude Hagège özellikle Sami dilleri, Afrika dilleri, Amerika Yerli dilleri, Avustronezya dilleri ve Çin-Tibet dilleri üstüne yaptığı çalışmalarla “alan dilbilimi”nin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Bilimsel araştırmaları ve kuramsal katkıları nedeniyle Altın Madalya ile ödüllendirildiği Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi’nde (CNRS, Fransa) yaptığı konuşmanın yer aldığı bu kitabında Claude Hagège yetişme çizgisini, alan dilbilimine yönelişini, benimsediği deneyimsel-tüm
  34 TL.
  “Şimdi etrafında denizden başka bir şey yok. Artık birkaç ay önce her şeyin gerçekleştiği Pirano ve Salvore’nin Adriyatik’i yok... fakat okyanus var, monoton ve sonsuz. Karanlıkta büyük dalgalar, beyaz bir serpinti, karanlığa dalan bir kuşun kanadı...” Saatlerdir güvertede duruyor Enrico, çünkü değişmeyen şeylerden hiç sıkılmıyor. Öncelikle askerden kaçmak için bindiği bu gemide bir çatı katındaki sohbetlerin, okuduklarının, geride kalmış bir dostun anısının üzerine düşünüyor. Gemi Güney Amerika’ya doğru
  34 TL.
  Suçluluk hissinin aşktan daha güçlü bağlar yarattığı ilişkiler, bugüne geleceğin gözünden bakarak hayatları üzerinde oynarken kurgunun ağlarına takılan, ancak bir maskenin ardında konuştuğunda kendi gerçeklerini ifade edebilen, ileriye bir adım atan insanlar ve geriye kalan sahipsiz yüzler... Sahipsiz Yüzler insanın kendini gerçekleştirme çabasına, özgünlük sorununa, hakikat arayışına, yanılsamalara, arzularla yanlış eşleşen düşünce ve duygulara, gençliğe özgü romantizme, aşka, yasak aşka, köle-efendi i
  60 TL.
  Üç ciltte tamamlanacak 100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası’nın ilk cildi 1923-1950 arasının izlerini sürüyor. Derya Bengi ile Erdir Zat’ın birlikte kaleme aldığı kitapta Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk döneminin olay ve olguları A’dan Z’ye 250 başlıkla, gazete ve dergi arşivlerinin gözü, gözlüğü, edebiyatın, müziğin, sinemanın sesi, soluğuyla resmigeçit yapıyor. Kitabın adı Yanık Ömer’den… Sadettin Kaynak’ın sözü ve bestesiyle, Safiye Ayla’nın sesiyle “Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor / Y
  320 TL.
  Tükendi
  İn¬san¬lı¬ğın va¬ro¬luş ha¬ri¬ta¬sın¬da İs¬tan¬bul, im¬pa¬ra¬tor¬luk¬lar dö¬ne¬mi bo¬yunca hep yö¬ne¬ti¬ci gü¬cün mer¬ke¬zi¬ni tem¬sil et¬ti. Ro¬ma, Bi¬zans ve Os¬man¬lı, bu mer¬ke¬zin et¬ra¬fın¬da şe¬kil¬le¬nen bi¬rer me¬de¬ni¬yet da¬ire¬si ola¬rak ta¬rih¬te yer¬le-ri¬ni al¬dı¬lar. Tari¬he bu açı¬dan bak¬mak ve onun say¬fa¬la¬rın¬da in¬san¬lı¬ğın ma-ce¬ra¬sı¬nı oku¬mak de¬mek, bir ba¬kı¬ma Ana¬do¬lu, Bal¬kan¬lar ve Ak¬de¬niz’in gö-ğün¬de par¬la¬yan bu göz ka¬maş¬tı¬rı¬cı yıl¬dı¬zı her de¬fa¬sın¬da ye¬ni¬de
  260 TL.
  Tükendi
  Harvard öğrencisi Will Andrews, şehir hayatını bırakıp “Vahşi Batı”ya, Kansas’taki Butcher’s Crossing kasabasına gelir. Batı, Andrews için rivayetler ve hayallerden oluşan bir yerdir; burada daha önce tanımadığı büyük, dönüştürücü tecrübeler yaşayacağını, kitaplarda okuduğu saf doğayla karşılaşacağını ummaktadır. Bu hayallerin peşinde, bufalo avcısı Miller’ın ekibine katılır. Ancak dört kişilik ekibin daha önce keşfedilmemiş bir vadide başlattığı av büyük bir kıyıma dönüştükçe ekip üyeleri hem birbirlerine
  85 TL.
  Mekânlar, insanlar, tarifler... Rakı Şişesinde İtalyan Olsam, çilingir sofrası kültürünün samimiyetine, güzelliğine ve felsefesine karşı bir saygı duruşu. Elvan Uysal Bottoni İtalya’nın farklı yerlerinde kurduğu masalarda, “lorlu enginar dolması”ndan “çeşnili marul kavurma”ya, “kelleli barbunya piyazı”ndan “zeytinli fenerbalığı”na etkileyici lezzetlerle donatıyor sofrayı. Elbette rakı adabına gölge düşürmeden ve muhabbeti de eksik etmeden. “İtalyan mutfağını sevip rakısından vazgeçemeyenler, artık çekinmede
  420 TL.
  Tükendi
  100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası’nın son cildi 1980-2023 arasının izlerini sürüyor, 12 Eylül sonrası oluşan toplumsal dinamikleri popüler kültürün abecesiyle işleyerek yakın geçmişin hafızasını tazeliyor. Derya Bengi ile Erdir Zat’ın birlikte kaleme aldığı kitap, adını Yeni Türkü’nün “Dönmek” şarkısından, Murathan Mungan’ın “Yollar bize memleket” dizesinden ödünç alıyor. Burada artık bambaşka “bir başkadır benim memleketim” şarkısı söyleniyor. Yalnızca coğrafi yolculuklara, gönüllü gönülsü
  400 TL.
  Tükendi
  An Anatolian puzzle asks, “What is God’s wisdom and man’s blessing?” The answer bread. Anatolians call bread blessing. That is because their genes are practically infused with crops, wheat and bread here, in one of the earliest agricultural regions of the world. Bread feeds rich anda poor alike, ruler and ruled alike; it is a favour. It is the offering made to appease th gods when they fly into a rage, and to thank them for a good crop. A Jew’s bread offering to God must be unleavened. To a Christian, br
  400 TL.
  Tükendi
  Sadece stokta olanlar : 
  Toplam 285 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
  Hoş geldiniz, Keyifli alışverişler..