Menu 0
  Anasayfa Arama sonuçları
  Sonucu Daralt
  Sadece stokta olanlar : 
  Toplam 138 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
  “Trabzon’da geçirdiğimiz o günlerde babamı ben, limana bakan, Ortahisar’daki evlerinin sokağında bir çocuk, Ganita’da romantik bir delikanlı, Haluk Ongan Sahnesi’nde ilk sahne heyecanını yaşayan bir tiyatro sevdalısı, Uzun Sokak’ta, Ata Park kavşağında ilk yazılarını kaleme alan bir gazeteci namzeti olarak gördüm. Zanos Köprüsü, Boztepe, Aya Sofya Müzesi, Gülbahar Hatun Camii, Maraş Caddesi… Her adım, her kaldırım taşı, her lezzet, her koku, her ses onun için çok değerli anılar taşıyordu.”
  50 TL.
  Emekli Büyükelçi Ender Arat'ın, Moldova'da Türkiye'nin ilk temsilciliğini açma anılarını yazdığı bu kitapta özellikle şu noktalar vurgulanmaktadır: 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığına kavuşan Moldova'nın tarihi... Türk soyundan gelen ve asırlardır bu topraklarda yaşayan Gagauzlar'ın nasıl keşfedildiği... Uzun süre unutulduktan sonra nasıl kucaklaşıldığı ve çeşitli zorluklara rağmen, Türkiye'nin barışcı politikası sonucu, Gagauzların kan dökülmeden nasıl özerklik kazandıkl
  42 TL.
  Tükendi
  İngiliz sömürgeciliğini yenilgiye uğratan Nehru, bu doğrultuda tarihin akışını değiştiren, büyük bir kültürel miras temelinde yükselen bir toplumun çağdaşlaşmasına önayak olan büyük devrimcidir; Batı ile Doğu'yu bir araya getiren kişidir; aradaki köprüleri inşa eden mimardır. Nehru, Asya'da ulus-devlet çağını açanlardandır. 1950'lerde dünya çapında yükselen dalganın başına geçti, dünya hakimiyeti peşinde koşan büyük devletlere karşı Bloksuzlar-Bağlantısızlar Hareketini kurarak uluslararası barışı ve güvenli
  38 TL.
  Tükendi
  Büyük yazarlar ve büyük askerler savaş gerçeğine farklı bir açıdan yaklaşıyorlar. Ziya Yergök de bu kategoride yer alıyor. Kitabında hamaset yok, yalan yok, propaganda yok, abartma yok. Ruslara karşı canını dişine takarak savaşıyor ama gözlemleri tarafsız... Enver Paşa'nın yanlışlarını tek tek sergiliyor. Zülfü Livaneli: Vatan Gazetesi, 22/2/2006 Evet, Okunması gereken bir kitap... Nerelerden geçip bugünlere ulaştığımızı bilmemiz için, Ziya Yergök gibi özver
  34 TL.
  Tükendi
  Uygarlık tarihi, adı üzerinde, insanoğlunun barbarlıktan uygarlığa geçişinin ve sonrasının tarihidir. On binlerce yılın insanın gözünün önünde uçuştuğu uçsuz bucaksız bir alan, adeta bir mahşerdir. Uygarlık tarihi bir büyük hesaplaşmadır aynı zamanda, insanın özünün çok yönlü muhasebesidir. Uygarlık tarihi, bir bakıma insanın aynada kendine bakması, kendisi ile hesaplaşmasıdır. Bunun iyi yapılması yaşamsal önemdedir. İnsanoğlunun uygarlığı doğuda, Batı Asya'da doğdu, orada gelişti ve yıllar sonra batıya taş
  30 TL.
  Tükendi
  Bu kitapta ağırlıklı olarak Türkiye'nin Batılılık, Batıcılık ve Siyasal İslam üçgeni içindeki etkileşimleri ele alındı. Kısa yazılar halinde, Batılılık- Batıcılık çelişkileri, ve özellikle bu çelişkinin siyasal İslam'a nasıl yardımcı olduğu işlendi. Özellikle AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan çelişkiler yumağı, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutları ile değerlendirilmiştir. Geçtiğimiz son baharda, Gündoğan'da (Bodrum) bahçedeki bir zeytin ağacının altında kaleme aldığım bu yazılarda AKP döneminde, insan
  28 TL.
  Tükendi
  İstiklal Savaşı'nın mali kahramanı, Atatürk'ün Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç, Milli Ordu'nun kurulmasında büyük katkı ve çaba gösterir. Cumhuriyetin kurulması ve kurumlaşması sürecinde önemli görevler üstlenir. Savaş yıllarında Maliye'nin düzene girmesinde etkin olur. Maliye Bakanlığı döneminde devlet gelirlerinin azlığına rağmen ordunun tüm ihtiyacını karşılar. Orduya kaynak bulur. Doğu ve Batı cepheleri için iki ayrı ordu defterdarlığı kurarak, subay maaşlarının düzenli ödenmesini ve masraflarının belgel
  30 TL.
  Tükendi
  Ülkemizde ilk eğitim şûrası, Maarif Vekâleti tarafından 15-21 Temmuz 1921'de Maarif Kongresi adıyla Ankara'da toplandı. 15 gün sürmesi planlanmışken, Yunan saldırılarının Ankara'yı tehdit etmesi üzerine yarıda kaldı. Kurtuluş Savaşı'nın çeşitli yönleri hakkında temel kaynak değerinde yapıtları bulunan araştırmacı yazar Zeki Sarıhan, 1921 Maarif Kongresi'ni her yönüyle ele alıyor. Yeni Türkiye Devleti için kongrenin önemine vurgu yaparken, bu kongre hakkında az sayıdaki çalışmada göze çarpan eksik bilgileri
  30 TL.
  Tükendi
  İki millet önce Haçlı Seferleri'nde birbirlerini tanırlar. Engizisyon dönemi papazları ve hatta Protestanlığın kurucusu Martin Luther, Hıristiyanlık vecibelerini tam yerine getirmeyenleri cezalandırmak için Tanrı'nın Türkleri Allah'ın Görevlisi olarak gönderdiğini söylerken Türkleri yüceltmiş de olurlar. Bir tanesi zamanının bilinen dünyasının batısında bir Cihan Devleti kurarken diğeri de aynı işlevi aynı dünyanın doğusunda gerçekleştirir. Bu iki Cihan Devleti ara ara yardımlaşırlar, ara ara savaşırlar.
  32 TL.
  Tükendi
  İlber Ortaylı'nın eserlerinden birisinin adı İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı başlığını taşımaktadır. Burada kastedilen 19. yüzyıldır ve tüm sıkıntı ve sorunlarıyla Osmanlı modernleşme tarihi, sosyo-kültürel değişiklikler vurgulanmaktadır. İlber Hocadan esinlenerek, İkinci Meşrutiyet dönemini (1908-1918) İmparatorluğun en uzun 10 yılı diye nitelemek mümkündür. Osmanlı Devleti'nin büyük savaşlar (Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı) verdiği bu yıllar ve ardından gelen mütareke s
  63 TL.
  Bir Nadir Öyküsü ASİL NADİR'in annesi SAFİYE NADİR'in Kıbrıs'ın köylerinden İngiltere Kraliçesi'nin sarayına uzanan iniş çıkışlarla dolu hayatını, onun bitmek tükenmek bilmez mücadelesini ve azmini anlatıyor. Bu kitapta yalnızca SAFİYE NADİR'in bilge kişiliğini, sosyal adaletini, yaşama ve insanlara olan tutkusunu değil, onun yaşamı ekseninde dünyada yok sayılan Kuzey Kıbrıs'ın ve Kıbrıslı Türkler'in 1920'lerden 2000'lere uzanan serüvenini de okuyacaksınız. Bir kadının savaş casusluğu, aşkı, acılarıyla b
  26 TL.
  Tükendi
  Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Ruhu, ilk kez İtalyanlara karşı savaşan genç Osmanlı subaylarını sarmıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Osmanlı Hükümeti'nin İtalya'ya savaş açmaktan çekinmesine karşın, bu savaşı kendi sorumlulukları altında ve Hükümet'ten bir şey beklemeksizin başlatmışlar ve başarıyla sürdürmüşlerdi. Trablusgarp Savaşı, bu açıdan halkın savaşıydı. Trablusgarp zaferi, halkın hakları uğruna onun güvenini kazanmış olan genç komutanların kazandığı bir zaferdi. Trablusgarp Savaşı'nın öne
  25 TL.
  Tükendi
  Belki de; Bir pınardan su içmek gibidir hayat, Sanki bir ceylanla göz göze gelmişcesine heyecanlanmak. Fırından taze çıkmış ekmek sıcaklığında dostluklar, Gaz pedalına ufacık bir dokunuşla şaha kalkan uğraşlarımız, Ne zaman istersek o zaman duran koşuşturmalardır... Belki de; İstediğimiz zaman Hayır, istediğimiz zaman Evet diyebilmektir. Ya da başladığımızı bitirmektir. Sevmek çok sevmektir kendimizi ve birbirimizi, Hevesimizin başarıya dönüşmesidir... Belki de; Yıldızlara baktığımızda içimizin huzurla do
  25.93 TL.
  Tükendi
  Yirminci yüzyıl, insanlık tarihinin en kanlı yüzyılıdır. İki büyük dünya savaşı geçirmiş, yüz milyonlarca insanın ölümüne tanıklık etmiştir. Yirminci yüzyıl, tarihin çağ değiştirdiği bir yüzyıldır. Osmanlı İmparatorluğu da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda dağılmış yok olmuş, buna karşı Anadolu'nun yanmış yıkılmış dünyasında genç bir Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur. Bu mucizeyi Anadolu insanı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının rehberliğinde, kan ve ateş içinde yoğrularak meydana getirmiştir. Osmanlı İm
  110 TL.
  Tükendi
  Humour kelimesi yabancı bir kelimedir. Anlamı olayların gülünç yanlarını görme yeteneği, nüktedanlık, şakacılıktır. Humour türü yazıları seviyorum, 1982 yılında Güneş gazetesi yayınlanmaya başladığında, Ali Rıza Kardüz imzası ile bu tür yazılara başladım. Daha sonra Sabah ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde 2000'li yıllara kadar yazılarım yayınlandı. Olaylarla alaylar diye isimlendirilen yazılarımı ünlü sanatçılar Haslet Soyöz ve rahmetli Mıstık (Mustafa Eremektar) çizimleriyle ilgi çekici hale getiriyordu. Bu
  49 TL.
  Türkiye büyüyor, yani insan sayısı artıyor. Sorunlar da Türkiye'yle birlikte büyüyor. Sorunları karşılamak için para lazım. Ama para kaynakları tükeniyor. Borç almakla, mal satmakla olmuyor. Ben, şöyle sağlam, verimli kaynaklar bulmalı, diyorum. Bu konudaki çalışmalarıma da Marjinal Vergilendirme Teorisi adını verdim. Bu teoride Anâsır-ı Erbaa yani dört ana ögeden esinlendim. Kömürden, petrolden, elektrikten, yani ATEŞ'den vergi alıyoruz. SU'dan vergi alıyoruz. TOPRAK'tan da vergi alıyoruz. Niçin HAVA'dan
  32 TL.
  Tükendi
  Birkaç cümleyle benim tanıdığım Arnavutluk'a da değineyim. O yıllardaki Arnavutluk, bugünkü Arnavutluk'tan çok farklıydı. Ülkeyi kırk yıl demir yumrukla hükmetmiş olan Enver Hoca, benim Tirana'ya varışımdan altı ay kadar önce ölmüştü. Ama onun bütün kadrosu iktidarda ve kurduğu rejim de ayakta idi. Baştan başa iki sıra tel örgülerle çevrilmiş, midye gibi içine kapanmış, kuş uçurmaz, kervan geçirmez bir ülkeydi o zamanki Arnavutluk. Arnavut polisi herkese kuşkuyla bakardı, kendi halkına da bizlere de göz açt
  36.11 TL.
  Tükendi
  Atatürk'ün Cumhuriyet rejimini dayandırdığı Halkçılık anlayışının halk okulları ve ulusal kültür merkezleri olarak kurmuş olduğu HALKEVLERİ hakkında ilk yapılan bilimsel araştırma, bu kitap ile Türk okuruna ulaşmaktadır. Daha sonraları bazı Anadolu üniversitelerinde bu konu ile ilgili yüksek lisans çalışmaları yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devlet modeli oluşturulurken katı bir milliyetçilik baskısı uygulanmamış ve halkçılık anlayışına dayanan bir ulus devlet, HALKEVLERİ sayesinde kurulabilmiştir. Atatürk
  36.11 TL.
  Tükendi
  Atilla Kıyat
  24.07 TL.
  Tükendi
  ... Bizim çocukluğumuzda, çocuklara sıkça sorulan, günün moda sorusu şuydu: Büyüyünce ne olacaksın bakiim yavrucum?.. Gerçi aynı soru hâlâ soruluyor ya neyse... Sanırım henüz 9-10 yaşlarında filandım... Evimize eşiyle misafirliğe gelen bir amca bana gene bu soruyu sormuştu. Ben de o dönemde çocukluğun keyfine öylesine kaptırmıştım ki kendimi, o amcaya şu yanıtı vermiştim: Valla amca, ben çocukluğu çok sevdim, o yüzden büyüyünce de çocuk olucam!.. Bu muzip yanıtı o günden beri aklımdan hiç çıkarmadım. Mizahç
  28.7 TL.
  Tükendi
  Sadece stokta olanlar : 
  Toplam 138 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
  Hoş geldiniz, Keyifli alışverişler..