Sonucu Daralt
Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
Bu kitapta, hâdiselere müsbet veya menfi yönden bakanlara ve onların bakışlarına bir bakış atfettik. Tarihi yönden meselenin eğrisi doğrusu istikametinden çok, hâdisenin insan psikolojisindeki karşılığının neye tekabül ettiğine baktık.
13 TL.
İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'i methettiği kasideyi Kökler Derneği Yayınları Salih Mirzabeyoğlu'nun sadeleştirmesiyle yayımladı.
7 TL.
Bu kitap, İslâm'a muhatab anlayışın dünya görüşünü örgüleştiren Üstad Necip Fazıl ve O'nun misyonunun niçinini eserler boyunca lif lif açan, kafa konforumuzu bozan Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun Büyük Doğu-İbda paspartusuna nisbetle, 2007-2015 tarihleri arasında benim paspartum içinde görünenlerin, istidadım ölçüsünde ve kelimelerin izin verdiği mikyasta tarihe düşülen kayıtlardır.
24 TL.
Bu çalışmayla Osmanlı şiirinde geçen gemicilik tâbirleri taranarak büyük ölçüde tespiti yapılmaya çalışıldı. İlk bakışta belkide sadece deniz hayatının sert ve çetin şartlarından da ileri gelen ve kaba saba tâbirler olarak görülen gemicilik tâbirlerinin edebiyatın şiir gibi ince ve naif bir dalında kullanılması akla yatkın gözükmez. Fakat Osmanlı donanmasının ve hatta Türk deniz korsanlarının o dönemde kazandıkları büyük başarılar gözönüne alınınca çoğu Latince ve Rumca kökenli kelimelerden müteşekkil ve de
30 TL.
Bu kitap, esas olarak Osmanlı kaynaklarına dayanılarak ve Osmanlı Tarihi'ni gerçek, aslî yörüngesine oturtan bir anlayışla yazılmıştır. 200 yıldır ağır baskısı altında bulunduğumuz, asker işgalinden kat kat tehlikeli olan kültür emperyalizmi ürünü olan diğer bâzı Osmanlı Tarihlerinden çok farklıdır. Osmanlı'nın resmî adı: Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye (Pek Yüce Osmanlı Devleti)dir ve Osmanlı, kendi siyâsî yapısı için BİR DEFA BİLE kirli imparatorluk sıfatını, sözünü (imparatoriyye-i Osmâniyye) ASLA KULLANMAMI
50 TL.
Aydın kişi orijinal kültüründen başka bir kültüre yönelip; yöneldiği kültür üzerine yetiştiği zaman artık orijinal olmayan bir kültürün kavramlarına bakmaya başlamış, nesiller (gelip) geçtikçe orijinal kültürün yerine orijinal olmayan kültürü ve o kültürün kavramlarını benimsemeye başlamıştır. Böylece Müslüman aydın, orijinal kültüründen Avrupa düşüncesi olan laik anlayışa uygun olarak din ile devleti birbirinden ayıran bir kültüre evrilmiştir. Osmanlı aydınlarının akıllarında ve benliklerinde bu fikir yerl
15 TL.
Bütün kıvranış, çırpınış, arayış ve gel-gitleriyle birlikte insanlık denizinden bir numune: O genç adam; denizlerin içine sığdığı bir damlacık... Aratıcı ve buldurucu kusurlarıyla birlikte güzele ve gayeye doğru bir sembol: Kadın... Ve onun etrafında yakıcı bir aşk... İniş ve çıkışlarıyla birlikte kesiksiz bir mücadele... İnsandan tüten ve insani olan bütün faaliyetleri ana gayeye bağlama davası... İnsanlık denizini senfonik bir nizama davet... Ezelle ebed arası eskimeyen yeni nin bestesini terennüm ettirme
20 TL.
Mâziyi hatırlama, hâli idrak etme, istikbâli gözetleme ameliyesi... Tarama faaliyeti, sonar teşebbüsü; kendimce notlar.
14 TL.
Mâziyi hatırlama, hâli idrak etme, istikbâli gözetleme ameliyesi... Tarama faaliyeti, sonar teşebbüsü; kendimce notlar.
15 TL.
İmam Mâturidî ve kurucusu olduğu Maturidîyye mezhebi çalışılmaya, incelenmeye; âlimlerinin bilinmesine, eserlerinin doğru bir şekilde sunulmasına belki de en muhtaç olan mezheptir. İmam Mâturidî'nin ve mütekaddim dönem Mâturidî mütekellimlerin terceme-i hâlleri hakkında mufassal bilgiler bulunmaması, bu âlimlerin eserlerinin pek çoğunun günümüze ulaşmaması bu ihtiyacın ana sâikini oluşturmaktadır. Öte yandan Mâturidîlik adına telif edilen eserlerin keyfiyeti adına pek de müspet bir havanın mevcut olmaması d
32 TL.
Kalbin inkılâbı; dışarıda cevherler var içeride mücevherler... Dışarıda safir var içeride akıl... Dışarıda inci var içeride irade... Dışarıda mercan var içeride vicdan... Dışarıda yakut, dışarıda zümrüt, dışarıda elmas, içeride kalb... Elmaslar, dünyanın varlığından beri var. Elmasların hepsi yaşlıdır ve milyon kere tecrübeyle oluşmuştur. İnsan altmış senelik varlık! Nedir onu eşrefi mahlûk yapan? Nedir dışarıdaki elmastan bile yüce tutan? Elması yakalamak...
10 TL.
Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun babası Muammer Şerif'in hayat hikâyesi: Meselemiz, her zaman olduğu gibi işin zâhir yönünü köpürtmekten mâda, mânâ yönüne yönelmek ve ruh köpürtüleri içinde içyüz hakikatine nüfûz etmek. Bu sebeble, Muammer Şerif'in her ne kadar günlük hayatından kesitler vermeye çalıştıysak da, asıl maksadımızın onun mânâsını anlatmak olduğu âşikâr... Elbette derinlemesine nüfuz etmemiz mümkün değil ama, niyetimizin bu olduğunu belirtmiş olalım. Şurada doğdu, burada yaşadı, gitti geldi, ya
13 TL.
Yaşamayı denemişti; razı olmadığı, fakat mecbur bırakılmaya çalışılan hayatı. Bu defa zorlanmadan, içerden ve yakından görmüştü; ruhsuzluk ve hissizlik girdabında, az ötede duran uçurumun farkında olmadan idealize edilen yaşayışı. Dışarıdan bakılınca her şeyin normal görüldüğü, iskambil kağıdı payandalı hayatı yakından gördü. Burada ruha hayat yoktu.
12 TL.
Madame Jervez, eşi Lantier ile Paris'e gelmiş, eşi Jantiyer kendisini aldatınca onu terk etmiştir. Eşinden ayrılan Jervez, çok çalışkan bir işçi olan Kupo ile evlenir ve bu evliliklerinden Nana adlı bir kızları olmuştur. Coupeau başına gelen bir kazadan sonra kendini içkiye vermiş, Jervez ise kendine uzaktan uzağa aşık olan Gujede'nin verdiği destek ile işlerini büyütmeye başlamıştır. Bu arada Madam Jervez'in eski eşi Lantiyer'de yanlarına taşınmış dedikodular da çoğalmıştır.
20 TL.
Okuduğunuz notlar, uzun süren hapishane maceramda ara ara tuttuğum günlüklerim ve deneme tarzı yazılarımdan önemine binaen seçilmiş, birbirinden kopuk meseleler olmakla birlikte bir kitap bütünlüğü içinde ele alındığında bir siyasî tutsağın hapishane serencamını aksettiren, aynı zamanda yaşadığı çağın nabzını dinleyen, o çağa ve çağın insanlarına karşı sorumluluk duygusu hisseden genç, idealist milletini ve insanlığı çok seven ve onların mutluluğu için mütevazı bir şeyler yapmaya çalışmış, çilekeş bir hapis
17 TL.
Eserin ortaya çıkış maksadı, bu zamana kadar yayınlanmış eserlerin azlığı ve parça parça bilgilerden oluşuyor olmasıdır. Hırka-i Şerif Camii hakkında da ziyaretçilerin ve meraklıların daha fazla bilgiye sahip olabilmeleri ve bu bilgilerin resimler eşliğinde desteklenmesinin daha istifadeli olacağını düşünerek bahsi geçen kitabelerin resimlerine de yer verdik.
7 TL.
Eserin orijinal ve okunmasını gerekli kılan noktası, ikinci kısmın yazılmasındandır; Humeyniciliğin Sapkın Faaliyetleri isimli bu bölüm, İran İslâm Devriminin tüm Müslümanların kurtuluşu için faaliyet göstereceğini söyleyen devrimin sorumluları ve goygoycularının aksine, bizzat İmam Humeyni ile görüşen ve onun Şii sapkınlığını birinci elden gören ve bu sapkınlığın üstelik Şia'nın gulat fırkalarından da sayılabilecek Nuseyri Esad rejimi ile yaptığı stratejik ittifakının ilk kurbanı bir teşkilâtın başkanı ola
12 TL.
Kitabımda tozpembe bir dünyanın tasvirini yapmıyorum. Mâliki olmadığım fikrin sahibiymiş gibi görünmekten ve bunu pazarlamaktan Allah'a sığınırım. Belki eksik bir insanım. Muhatab olduğum dünya görüşünü lâyıkıyla taşıyan bir nefer olmanın hakkını tam veremiyorum belki. Fakat en azından bilmediğimi biliyor ve öğrenmediklerimin, yapamadıklarımın ıstırabını duymaya çalışıyorum. Ve hepsinden önemlisi; bildiklerimle ve öğrendiklerimle amel etmeye çalışıyorum. Malcolm X'in dediği gibi: Tek referansım, samimiyetim
15 TL.
2014 yılında yayınlanan ilk kitabım Sıradışı Bir 28 Şubat Hikâyesini yazarken, devam serilerinin geleceğini ben bile tahmin etmiyordum. Spontane bir şekilde meydana gelmişti zaten o kitab. Papazlar kalemimi kırınca, madem elimi kolumu bağladılar, bana yapacak başka şey bırakmadılar, ben de oturup yazayım hiç olmazsa! demiştim. Bir derken, 2015'te ikinci kitabım Hayat Size Güzel çıktı, şimdi de üçüncü kitabımı yazıyorum yine firarda. Bir davanın çilesini garibanlar çeker, tuzu kurulara kalır edebiyatını yapm
15 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4