Sonucu Daralt
Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
S.Bilgehan Eren, iktisat mevzuunu farklı veçheleriyle ele aldığı Çıkmaz Sokak ve fert-toplum meselelerine değindiği Paspartu isimli iki eserinin ardından üçüncü kitabı olan Arz-ı Hâl ile şahsî tarihindeki son 20 yılı, bu kez mısralar ile kayıt altına alıyor. S. Bilgehan Eren; umutlarından, hüzünlerinden, kavgalarından ve hepsinden önemlisi gönlünden süzülen mısralar ile bizi Arz-ı Hâl'iyle buluşturuyor.
13 TL.
Esma'ül Hüsna bu kitabda manzum olarak neşredildi; yanıltıcı olmasın. Yani, öylesine şiir düşüncesine kurban edilmemeli. Hazret-i Ebubekir Radıyallahu Anh'ın, İdrakin aczini bilmek idraktir fehvası gereği, idrak şimşeklerinin ışığı altında okunmalı ki, Yol'un mâhiyeti farkedilsin!
13 TL.
Elmalılı'nın tenkitçi ve tahkikçi yönünün açığa çıkarılmasına mâtuf bu çalışmamızda öncelikle Elmalılı'nın hayatını ele alınarak yaşadığı döneme ışık tutmaya çalışılmış, ardından hayatı ve eserleri hakkında gerekli bilgiler sunulmuştur. Esasen çalışmamızın ana konusunu oluşturan İbn Sînâ ve Muhammed Abduh tenkitleri ise detaylı olarak incelenmiştir. Daha sonra ise Elmalılı'nın tefsirinde eleştirdiği ilim adamlarına örneklik teşkil etmesi bakımından Ebû Alî el-Cübbâî, Kadı Abdulcebbâr, İbn Atıyye, İbnü'l-Ara
15 TL.
Yaşadığımız dünya, içinde bulunduğumuz zaman, her geçen gün değişen eşya ve hâdiseler... Mutlak Fikir dışında hiçbir fikir saf değil. Lâkin madde ve mânâda, eşya ve hâdiseyi izaha mecburuz. Keyfiyetimiz de şahsiyetimiz de bu hakikate mahkûm. Son birkaç yüzyıllık zaman diliminde, insanoğlu ciddi bir fikir krizi yaşadı ve yaşamakta. İnsan, ideolojik savrulmalar arasında, elinden kayıp giden dünyasıyla beraber neredeyse ruhunu da yitirme noktasında ve çırpınmakta... Yenilenen bir estetik idrak, çirkinleşmeyen
14 TL.
Yaşadığımız dünya, içinde bulunduğumuz zaman, her geçen gün değişen eşya ve hâdiseler... Mutlak Fikir dışında hiçbir fikir saf değil. Lâkin madde ve mânâda, eşya ve hâdiseyi izaha mecburuz. Keyfiyetimiz de şahsiyetimiz de bu hakikate mahkûm. Son birkaç yüzyıllık zaman diliminde, insanoğlu ciddi bir fikir krizi yaşadı ve yaşamakta. İnsan, ideolojik savrulmalar arasında, elinden kayıp giden dünyasıyla beraber neredeyse ruhunu da yitirme noktasında ve çırpınmakta... Yenilenen bir estetik idrak, çirkinleşmeyen
20 TL.
Felsefe ve Hikmet bahsi insanlık tarihi kadar eski bir zihin aksiyonudur. Eşyanın hakikatini, yani eşyayı olduğu gibi bilme ilmi olarak tanımlanan hikmetin felsefe ile farkı had bilme inceliği kadardır. Hikmet, bulduktan sonra aramanın nizamını idraklere hissettirirken, felsefe had ve sınır tanımadan sürekli yolda olmak ve aramakla kendini vazifelendirmiş bir yapı arz eder. Eser, bu çerçevede önümüze geniş bir düşünce tarihi çıkarır. Yunan'dan Çin'e, Mezopotamya'dan Roma'ya, Sümer'den muharref dinlere ve ni
21 TL.
Romanda, hayatını kızlarına adamış olan eski bir tel şehriye ve ekmek fabrikatörü Mösyö Goriot'un Madam Vauquer Pansiyonu'na yerleşmesinden sonra meydana gelen olaylar anlatılmaktadır. Servetinin çoğunu kızlarının iyi birer evlilik yapmaları için harcayan Goriot Baba, damatları tarafından istenmemiş ve cimri bir dul olan Madam Vauquer'in pansiyonuna yerleşmiştir. Goriot Baba, belli bir süre sonra para harcamalarını azaltmasından ve ucuz kata çıkmasından dolayı pansiyonun sahibesi ve müşterileri tarafından
16 TL.
Eksiğimiz ve bütün meselemiz, mücerret fikir istidatsızlığımız ve mânâya sirayetsizlik. Dili değiştirilip zihni karmakarışık edilmiş bir milletin aslî istikametini bulup yeniden mânâ iklimlerine kavuşabilmesi için mücerret dil meselesine nüfûzu şart. Bu şart, DİL'den DİN'e intikâli gerçekleştirmenin de yolunu açacağından, ehemmiyeti şiddetle benimsenmesi gerek mevzuların da başında geliyor. Zîra, İmâm-ı Gazâlî Hazretleri; Bütün ilimlerin başı iştikak (kelimelerin kök bilgisi) ilmidir! diyor. Hülâsa; Bu küçü
8 TL.
Ünlü ressam Basil Hallward, güzelliğiyle herkesi etkileyen Dorian Gray'in bir portresini yapar. Hayatta izlenmeye değer tek şeyin güzellik olduğunu savunan Lord Henry Wotton düşünceleriyle Dorian Gray'i kendisine hayran bırakmıştır. Dorian Gary güzelliğin geçici olduğunu fark ettiğinde ise kendisinin yerine portresinin yaşlanmasını diler.Bu büyük sırrı ve portredeki değişimi ise sadece Basil Hallward fark edecektir. Ünlü yazar Oscar Wilde'ın roman alanında ki tek çalışması olan Dorian Gray'in Portresi 1891
20 TL.
''... ailesi olan bir adamı, bu suçluyu hapse atıyorsunuz. Ceza evinde hala ailesi için çalışabilir.ama bunu mezarın dibinde nasıl yapacak? Ve babalarını, yani ekmeklerini ellerinden aldığınız o küçük erkek ve kız çocukları içiniz ürpermeden düşünebiliyor musunuz? On beş yıl sonra bu ailenin erkek çocuklarını küreğe, kız çocuklarını kendi bedenlerini satmaya mahkum ettiğinizin farkında mısınız?... Dünya edebiyatının ölümsüz isimlerinden Victor Hugo bu kitabı idam cezasının çok popüler olduğu dönemde buna ka
10 TL.
Günümüz sınav odaklı eğitim sisteminde genellikle çocukların akademik başarısına vurgu yapılması; mutluluk, yasam doyumu, minnettarlık, cesaret, kendini toparlama gücü, azim gibi duyuşsal gelişimle ilgili özelliklerin geri planda kalmasına neden olmuştur. Pozitif psikoloji hareketi ile ruh sağlığı alanında daha önceden göz ardı edilen bu olumlu kisilik özellikleri ve bireylerin güçlü yanları önemsenmeye başlanmıştır. Eğitimde pozitif psikoloji, okulları olumlu kurumlar olarak ele alan, olumlu özellikleri ge
44 TL.
Bu çalışma Üstad Necib Fazıl'ın; Günümüzün seyrek ilim adamlarından ve gerçek takvâ ve huşû sahibi olduğuna şehâdet ettiğim... şeklinde takdim ettiği, Ehl-i Sünnet itikadının müstakim bir taşıyıcısı ve müdâfî Ahmed Davudoğlu Hocaefendinin kendi eserlerine yazdığı mukaddimeler ile başka eserlerde bulunan takdim ve takrizlerini muhtevidir. Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendinin, bu toprakların yetiştirdiği son dönemin en yetkin âlimlerden olduğu, yaşadığı zaman diliminde döneme sirayet eden tahrif hareketlerine
14 TL.
Anlamak için bir adamın hayat hikâyesini okuruz... Anlayışımız çapımız kadar. Sonra bir gün aynı adamın hayat hikâyesini nakleden birinin, o adamın hayat hikâyesini başına üç satır ekleyerek naklettiğini görür, okuduktan sonra hayret ederiz; üç satır neleri değiştirmiştir!.. Hikâyemizde öylesine üç satır bulunmamaktadır, buna, kifâyetsizliğimizin sebeb olduğu açıktır. Bu sebepten hikâyeye yönelişimiz deneme mâhiyetindedir. Bir farkla ki, niyetimiz, o üç satırı okuyucumuzun hayâl haznesinin zenginliğini köpü
11 TL.
Eğitimin Hizmetinde Elli Yıl (1967-2017) bir otobiyografi (deneme) çalışmasıdır. Eserin yazarı yaşantısından bazı kesitleri, çoğunlukla da kaynaklara dayandırmaksızın, belleğinde kaldığı biçimde ve doğaçlama olarak öyküleştirmeye çalışmıştır. Amacı, sadece ve sadece kendi çabasıyla vekil öğretmenliğinden üniversite profesör öğretim üyeliğine giden zorlu yolu yürürken karşılaştığı engellerin en önemlilerini nasıl aştığı sorununa yanıt oluşturacak bazı çarpıcı örnekler sunmaktan ibarettir.Hayat, her ne kadar
44 TL.
Ülkemizde 1963 yılından bugüne hazırlanan kalkınma planlarında sektörlerin mevcut durumunun çok iyi tespit edildiğini ancak plan döneminde yapılacakların bir sistematiğinin olmadığını görmekteyiz. Tüm Bakanlıklar ilgili oldukları sektörün rekabet gücünü artırmak için stratejik planlar, acil eylem planları hazırlamakta, program ve projeler uygulamakta ancak plan döneminin sayısal hedeflerinde ulaşılmasında zorlanmaktayız. Eylem planlarını gerçekleştirmek için gereken bütçeler ile orta vadeli planlar arasında
26 TL.
Bu eserde kaygının uğraştığımız işlerde performansımızı nasıl etkilediği, kaygılı veya stresli iken beynimizde o sırada neler olduğunu göreceksiniz.Bu eseri okurken kaygının beyin üzerindeki etkisini bilişsel bağlamda detaylıca öğrenecek ve aynı zamanda bilişsel psikoloji ve sinirbilim alanında başvurulan deneyler ve beyin görüntüleme yöntemleri hakkında önemli bilgilere ulaşacaksınız. İşte cevabını bulacağınız bazı sorular:- Kaygı performansı nasıl düşürür?- Kaygı nedeniyle iş performansımız düşünce beyind
20 TL.
Çagımız insanının vazgeçilmez unsurlarından olan bilim, teknik ve sanat, biri digerinden daha önemli ya da önemsiz degildir. Aksine, her üç alan birbiri arasında iliskiler kuran, birbirini destekleyen ve hatta tamamlayan islevler üstlenirler. Bu özelliklerinden dolayı da insanın üçtemel çalısma alanını olusturan bilim, teknik ve sanat, çagdas egitim sürecinde bir bütünlük içinde yerini almıs; insanın bilissel, duyussal ve devinissel davranıslarının egitimine çok yönlü katkılarda bulunmustur. Elbette ki çesi
32 TL.
Bu kitap on bölüm halinde hazırlanmış olup çalışılan bölümlerin detaylı olarak incelenmesine gayret edilmiştir. Bir çözüm metodu incelenirken, denklemin şeklinegöre olması muhtemel olan her bir durum için örnek sorular çözülmüştür. Birinci mertebeden denklemler ile birinci mertebeden ve yüksek dereceden denklemlerin genel ve özel durumları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çözümün var ve tek olma şartları bir bölüm olarak konuya ait teoremler yardımıyla ele alınmıştır. Bağımlı değişkene, bağımsız değişkene ve
55 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3