Menu 0

  Kamu hizmetlerinin altyapıya dayalı ihtiyaçları sürekli artmaktadır.Bu ihtiyaçların karşılanmasında kamu kaynaklarının yetersizliği yanında etkin ve verimli işletimin istenen düzeyde sağlanamadığı açıktır. Son yıllarda kamu hizmetlerinin bir bölümünün özel sektör işbirliği ile hayata geçirilmesi yaygınlaşan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası finansman kuruluşlarının kredi kullanımlarında özelleştirmeyi şart koşması bu süreci hızlandırmıştır.Devletin tamamen kontrolü kaybetmek istemediği, bütçe kısıtını aşmak istediği altyapı tesislerinde tam özelleştirme ile kamu yönetimi arasında bir model olan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli havalimanı özelleştirmelerinde en çok kullanılan model olmuştur. Bu çalışmanın amacı ülkemizde havalimanı terminallerinde yoğun olarak kullanılan KÖİ modelini incelemek ve KÖİ projesinin ana paydaşları olan kamu, özel ve akademik çevrelerin KÖİ'ye yaklaşımlarını ve Kritik Başarı Faktörlerini ortaya koymaktır.Araştırma kapsamında KÖİ modelinin avantajları, dezavantajları, dünyadaki uygulamaları tüm yönleri ile incelenmiştir. KÖİ modeli ile birlikte havalimanı ekonomisi, Kamu Özel İşbirliği uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin belirleme süreci ve önceki çalışmalar değerlendirilmiştir. Kritik Başarı Faktörü (KBF) olarak belirlenen 20 madde sektör paydaşları tarafından likert ölçeği modeline göre hazırlanmış anket çalışması yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak ilgililerin bakış açısına göre sıralama elde edilmiş ve grupların KÖİ'ye bakış açıları arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı olarak ortaya koyulmuştur.

  Devamı
  Format :Kitap
  Barkod :9786257793810
  Yayın Tarihi :2021-05-18
  Yayın Dili :Türkçe
  Baskı Sayısı :1.Baskı
  Sayfa Sayısı :226
  Kapak :Karton
  Kağıt :Kitap kağıdı
  Boyut :160 X 240
  Emeği Geçenler :
  Yazar   : Bekir Sami Oğuztürk
  Yazar   : Mehmet Atın
  Yazar   : Ferhan Şengür
  İlgili Eserler