Menu 0

  İÇİNDEKİLER

  Bölüm 1
  Toplumsal Bilimlerde Bilimsel Yöntemin Gelişimi
  Bölüm 2
  Kuramsal Yaklaşım ve Bilimsel Yöntem
  Bölüm 3
  Toplumsal Araştırmaların Sınıflandırılması
  Bölüm 4
  Bilimsel Araştırma Süreci
  Bölüm 5
  Veri Toplama Teknikleri
  Bölüm 6
  Sosyal Bilimlerde İstatistik Tekniğinin Önemi
  Bölüm 7
  Verilerin Değerlendirilmesi ve Sunulması
  Bölüm 8
  Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşamaları
  Bölüm 9
  Kitap Olarak Yayınlanmış Alan Araştırmalarından Seçilmiş Örnekler
  Sonuç
  Yararlanılan Kaynaklar
  Ek - I Türkiye'de Toplumbilimlerde Araştırma ve Yöntem Konularındaki Yayınlar
  Ek - II Araştırma Planı Örneği
  Dizin  YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

  Ülkemizde nüfus artışı ve kırdan kente göçün yarattığı gerekli yasal düzenlemelerin yanında yeni sosyal yapılanmalara da gereksinim göstermiştir. Dolayısıyla son yıllarda özellikle sosyal araştırmaların artışını da bu resim içinde değerlendirmek gerekir. Üniversite sayılarının ülke çapında 200'lere ulaşması, sosyoloji bölümlerinin de hızla yetişmiş kadrolar oluşmadan açılma istek ve düşüncesi sosyal araştırma adına bir taraftan sevindirici diğer taraftan düşündürücü bir durum sergilemektedir. Bu hızı yakalayacak entelektüel kapasite konusunda ise kaygılarım var.

  Bu çalışma Türk sosyoloji tarihi açısından alanda yapılan sosyografik bir değerlendirme olarak ele alınmalıdır. Ayraca Türk sosyolojisi literatür ve yayınlarının genel bir profilini de verme amacına yönelik olup Türk Sosyoloji Tarihi çalışmalarına da eşlik edecek bir yönünün olacağı da düşünülmektedir.

  İlk baskısı 1988'de yapılan ve bu yıl içinde yedinci baskıya ulaşan elinizdeki kitap her baskısında olduğu gibi yedinci baskısında da elden geçirilmiş, yeni eklemeler, düzeltmeler ve güncellemeler yapılmıştır. Bu süreçte bana yardımcı olan öğrencelerimin ki çoğu bugün akademik unvanlarını kazanmış değerli meslektaşlarım olarak yurdun değişik yörelerinde hizmet vermektedirler. Beni dostluklarının yanında uyarı ve katkılarıyla da güçlendiren sevgili meslektaşlarım Aytül Kasapoğlu, Zühal Güler, Nevin G. Ergan ve Dursun Ayan ile birlikte yakın çevremde daima varlıklarını hissettiğim onlarca meslektaşlarıma başarılarının devamını dileyerek teşekkürlerimi sunuyorum.

  Yıllardır Toplumsal Yapı ve Toplumsal Araştırma kitaplarının basımı ve ülkede dağıtımını sağlayan Savaş Kitabevi çalışanlarına da içtenlikle teşekkür ediyorum.

  Gölbaşı - Ankara, Mart 2018
  Birsen GÖKÇE

  Devamı
  Format :Kitap
  Barkod :9786052180082
  Yayın Tarihi :2018-09-26
  Yayın Dili :Türkçe
  Baskı Sayısı :7.Baskı
  Sayfa Sayısı :368
  Kapak :Karton
  Kağıt :1.Hamur
  Boyut :160 X 240
  Emeği Geçenler :
  Yazar   : Birsen Gökçe
  Yazarın Diğer Eserleri
  İlgili Eserler