Menu 0

  Öğrencilerimizin ders kitabı ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, Ticari İşletme Hukuku isimli ana kitabımızın içeriğini daraltmak suretiyle hazırladığımız eserimizi, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile uyumlu hale getirmek amacıyla yeniden ele aldık.

  Kitabın bu basısında da önceki basılarda ifade ettiğimiz görüşler muhafaza edilmiş; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yenilikler ise Kanunun gerekçesi de dikkate alınmak suretiyle kitaba aktarılmıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelerle paralellik taşıyan hususlarda ise Yargı kararlarına da yer verilmiştir.


  Kitabın Bölüm Başlıkları

  Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramı
  Türk Ticaret Kanunun Özellikleri
  Ticaret Kanunun Başlangıç Hükümleri

  Ticaret Kanunun Hukukumuzdaki Yeri ve Niteliği
  Ticari işler ve Tâbi Oldukları Hükümler
  Ticarî Davalar, Çekizmesiz Yargı İşleri ve Ticaret Mahkemelerinin İş Sahası
  Ticari İşletme

  Ticari İşletme
  Ticari İşletmede Merkez ve Şube Kavramı
  Ticari İşletmenin Devri
  Ticari İşletmelerin Birleşmesi
  Ticari İşletme Rehni
  Tacir

  Gerçek Kişi Tacir
  Tüzel kişi Tacir
  Donatma İştirak
  Tacir Sıfatının Hukuki Sonuçları
  Esnaf
  Ticaret Sicili

  Fikrî Mülkiyet Hakları

  Fikri Mülkiyet Hakları
  Ticaret Unvanı
  İşletme Adı
  Marka

  Coğrafi İşaret, İnternet Alan Adları
  Haksız Rekabet

  Ticari Defterler

  Cari Hesap

  Tacir Yardımcıları

  Tacire Bağlı Yardımcılar (Ticari Temsilci, Ticari Vekil, Pazarlamacı, Diğer Bağlı Tacir Yardımcıları)
  Tacire Bağlı Olmayan Yardımcılar (Simsar, Komisyoncu ve Acente)

  Devamı
  Format :Kitap
  Barkod :9789754647761
  Yayın Tarihi :2013-10-30
  Yayın Dili :Türkçe
  Baskı Sayısı :6.Baskı
  Sayfa Sayısı :402
  Kapak :Karton
  Kağıt :2.Hamur
  Boyut :165 X 235
  Basım Yeri :Ankara
  Emeği Geçenler :
  Yazar   : Rıza Ayhan
  Yazar   : Mehmet Özdamar
  Yazar   : Hayrettin Çağlar
  Yazar   : Rıza Ayhan;Mehmet Özdamar;Hayrettin Çağlar
  Yazarın Diğer Eserleri
  İlgili Eserler