Tâbiiyet Hukuku isimli bu eserde, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Kanunun uygulama Yönetmeliği ve tâbiiyet hukuku ile doğrudan veya dolaylı ilgili hukuki düzenlemeler inceleme konusu yapılmış; ulaşılabildiği ölçüde uygulama esas ve örneklerine de yer verilerek, bu çerçevede, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı konularında değerlendirme yapılmış, görüş ve önerilerde bulunulmuştur.

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M
GERÇEK KİŞİLER
§ 1. Giriş Tâbiiyet ve Vatandaşlık Kavramları
§ 2. Vatandaşlık Bağının Hukuk? Niteliği
§ 3. Mahfuz Yetki
§ 4. Vatandaşlığın Direktif İlkeleri
§ 5. Türk Vatandaşlık Hukukunun Kaynakları
§ 6. Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri
§ 7. Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Vatandaşlığın Kazanılması ve Kaybı
§ 8. Milletlerarası Sözleşme Hükümlerine Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı
§ 9. Türk Vatandaşlığının İspatı

İKİNCİ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİ VE ŞEYLER
§ 1. Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti
I. Genel Olarak
II. Tüzel Kişilerin Tâbiiyetinin Tayininde Başvurulan Sistem ve Ölçütler
III. Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti
A. Ticaret Şirketleri
B. Dernekler
C. Vakıflar
§ 2. Şeylerin Tâbiiyeti
I. Hava Gemilerinin Tâbiiyeti
A. Genel Olarak
B. Türk Hukuku
II. Deniz Gemilerinin Tâbiiyeti
A. Genel Olarak
B. Türk Hukuku

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M
YARGI YOLU
§ 1. Gerçek Kişilerin Vatandaşlığı
§ 2. Tüzel Kişi ve Şeylerin Tâbiiyeti

EKLER

07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 66 240
29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 241
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 253

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786050503388
Yayın Tarihi :2018-10-04
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :6.Baskı
Sayfa Sayısı :355
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Gülin Güngör
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler
Hoşgeldiniz, Keyifli alışverişler..