Sermaye ve Emek - Nikolay Çernişevski - 9786052283943 - Kitap | rakitap.com
Menu 0
  Sermaye ve Emek

  Çernişevski, politik ekonominin konusunun, Adam Smith ve yandaşlarının iddia ettikleri gibi zenginlik değil, insanın ya­şamsal gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanması oldu­ğunu belirtir: İnsanın maddi refahı emekle üretilen nesnelere ve koşullara bağlı olduğuna göre, politik ekonomi bu maddi refahın bilimidir.

  Onun emekçiler teorisi genel olarak burjuva politik eko­nomisinin ve serfliğin eleştirisini, kapitalizmin analizini ve geleceğin sosyalist toplumunun ekonomik temellerinin araş­tırılmasını içerir. O zamana kadar yozlaşmış olan burjuva ekonomi düşüncesinin doğal hukuk ve ekonomik özgür­lük dogmalarının parlak eleştirisi de Çernişevski'ye aittir.

  Çernişevski ilkesel olarak sosyal bilimlerin ve politik ekono­minin sınıfsal bir karakter taşıdığı sonucuna varmıştır. Serma­ye ve Emek adlı yapıtında, egemen iktisat teorisinin, toplum­sal gelişmenin her aşamasında sosyal ve ekonomik yaşamda egemen olan sınıfın çıkarlarını ifade ettiğini öne sürmüştür.

  Çernişevski, Rusya'daki devrimci dönüşümün tahlilinde ger­çekçiliğini korumuş ve ülkedeki egemen sömürü biçiminin yansıması olan kölelik hukukunun tasfiyesinin olanaklı ol­duğunu vurgulamıştır. Tüm çabasını Rus köylülüğünün ay­dınlanmasına ve kitlesel hareketinin örgütlenmesine yönelten Çernişevski, Rusya'da kapitalizmin gelişimini bir gerileme saymamış ve Rus köylüsündeki komünist-sosyalist eğilimleri net olarak görmüştür.

  Devamı

  Format Kitap
  Barkod 9786052283943
  Yayın Tarihi 2021-07-27
  Yayın Dili Türkçe
  Baskı Sayısı 1.Baskı
  Sayfa Sayısı 160
  Kapak Karton
  Kağıt Kitap kağıdı
  Boyut 135 X 195
  Emeği Geçenler :
  Yazar   : Nikolay Çernişevski
  Çevirmen   : Arif Berberoğlu

  20.00

  Liste Fiyatı : 20.00

  Kazancınız : 0.00

  Stokta yok
  Hoş geldiniz, Keyifli alışverişler..