Yazar : M. Hakan Keskin
Yayıncı : Seçkin Yayıncılık
Fiyat: 39.90   Liste Fiyatı : 39.90
Ürün Satışta. 
Favorilere Ekle
Format : Kitap
Barkod : 9789750238581
Yayın Tarihi : 2016-08-00
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 2.Baskı
Sayfa Sayısı : 359
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 130 X 190
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Güncellenmiş 2. baskısını yapan kitabın en önemli, özelliği, BREXIT'in Olası Sonuçlarına da yer vermesidir. Eser, Lizbon Antlaşması ile büyük ölçüde güncellenen 'AB'nin genel yapısı'nı ve Hırvatistan'ın katılımı sonrası 'değişen kurumsal yapısı'nı öncesi ile mukayese ederek, olabildiğince sade ve açık bir dille anlatmaktır. Kitabın içeriği, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı Avrupa Birliği derslerinin notları, ders esnasında öğrencilerden gelen sorular, çok sayıda yerli yabancı kaynak ile AB'nin resmi dokümanlarının taranması ile oluşturulmuştur.

Eser, 'Uluslararası İlişkiler', 'Siyaset Bilimi', 'Kamu Yönetimi' ve 'Avrupa Birliği' gibi bölümlerde lisans seviyesinde ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi, kendisini bu alanda geliştirmek isteyenler ile yüksek lisans giriş sınavları, doktora yeterlilik sınavları, doçentlik, kaymakamlık, müfettişlik gibi meslek ve akademik kariyer sınavlarına hazırlananlar için de el kitabı olma niteliği taşımaktadır.

Ayrıca, kitabı derslerinde kullanacak olan akademisyenlere verilecek olan ders izlencesi, konu anlatım slaytları, sınav ve çalışma soruları kitabı diğerlerinden ayıran bir başka özelliktir.

Konu Başlıkları
Kurumsal Yapısı
Genişlemesi ve Üye Olma Yöntemi
Yasama ve Karar Alma Usulleri
Temel Haklar Şartı
Hukuki Yapısı
Katmanlı Yetki[Subsidiarite]'nin Kullanılması
Demokratik Yapısı
Ortak Politikaları
BREXIT'in Olası Sonuçları

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Avrupa ve Avrupa Birliği
Avrupa ve Avrupa Birliği 21
Avrupa 21
Avrupa Birliği 27
AB'nin Amacı 29
AB'nin [Üye Ülkelere ve Topluluk Vatandaşlarına Karşı] Yükümlülükleri 30
Birinci Bölüm
Lizbon'dan Önce
Topluluğun Oluşum Süreci 37
Yakın Arka Plan 37
AB'nin Bütünleşmesine Yönelik Görüş ve Girişimler 38
Kont Kalergi'nin Pan Avrupa Hareketi ve Sonuçları 39
Spinelli'nin 'Özgür ve Birleşik Avrupa Manifestosu' 42
Almanya Sorununun Çözülmesi 44
ve Marshall Yardım Planı 46
Truman Doktrini ve Marshall Yardım Planı 46
Atlantik Ötesi [Güvenlik (Askeri)] Boyutlu Gelişmeler 48
NATO'nun Kurulması 49
Kore Savaşı 50
Avrupa İçinde [İlk Siyasi ve Güvenlik (Askeri)] İşbirliği Arayışları 51
Pleven Planı ve Avrupa Savunma Topluluğu 51
Avrupa Siyasi Birliği 52
Avrupa Konseyi'nin Kurulması 54
Monnet Planı 55
Uluslararası Ruhr İdaresi'nin Kurulması 57
Schuman Deklarasyonu 58
Topluluktan Birliğe 62
Kömür ve Çelik İşbirliğinden Ekonomik Topluluğa... 63
AKÇT'nin Kurulması 63
Messina Konferansı: 'Avrupa Atılımı' 66
Roma Antlaşmaları: AET ve AAET'nun Kurulması 69
Genişleme Sürecinin Başlaması 72
Avrupa'nın Altın Çağı [the Golden Age] 74
Gümrük Birliği 75
Elysee Antlaşması 79
Boş Sandalye Krizi ve Lüksemburg Uzlaşısı 80
Füzyon Antlaşması 81
Ekonomik Parasal Birlik 83
Barre Planları 84
Werner Planı 85
Tindemans Raporu 88
Tek Avrupa Senedi 92
Maastricht Antlaşması 97
Amsterdam Antlaşması 102
Nice Antlaşması 104
Anayasal Antlaşma 108
İkinci Bölüm
Lizbon'dan Sonra
Hüsrandan Reforma 113
Lizbon Sonrasında Topluluk 115
Lizbon Antlaşması 115
Lizbon Antlaşması'nın Hazırlık Süreci 116
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra AB Kurumları 118
Antlaşmalar ve AB Kurumları [Tablo] 121
Lizbon'dan Sonra Avrupa Parlamentosu 121
Lizbon'dan Önce Avrupa Parlamentosu 122
İlk Doğrudan Seçimler 122
Genişleme 123
Görevleri 123
Üyeleri 124
Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Siyasi Gruplara Göre Dağılımı [Tablo] 125
Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Ülkelere Göre Dağılımı [Tablo] 128
Bünyesindeki Komiteler 129
AP'nun Yetkileri 130
Lizbon'dan Sonra Avrupa Zirvesi 132
Lizbon'dan Önce Avrupa Zirvesi 132
Görevleri 133
AB Zirvesinin Karar Alma Usulü 133
AB Zirvesinin Üyeleri 134
AB Zirvesi Başkanı 134
Lizbon'dan Sonra Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi 136
Lizbon'dan Önce Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi 136
Görevi 138
Üyeleri 138
Formasyonları 138
AB Bakanlar Konseyi'nin Başkanı 139
Karar Alma Şekli 139
AB Bakanlar Konseyi'nin Karar Alma Yöntemleri [Tablo] 140
Yetkileri 141
Lizbon Sonrası Çifte Çoğunluk [Tablo] 142
Lizbon'dan Sonra Avrupa Birliği Komisyonu 144
Lizbon'dan Önce Avrupa Birliği Komisyonu 145
Görevleri 146
Yasama Sürecini Başlatması 146
Komisyon'un Görev Süresi 147
Komisyon'un Denetlenmesi 147
Komisyon Başkanı 147
Komisyon Üyeleri 149
2014-19 Komisyon Üye Bilgileri [Tablo] 151
Komisyon Başkanı ve Üyelerinin Görevinin Sona Ermesi 154
Komisyon Başkanı ve Üyelerinin Görevden Alınması 155
Lizbon'dan Sonra Avrupa Birliği Adalet Divanı 155
Lizbon'dan Önce Avrupa Birliği Adalet Divanı 155
ATAD'ın ABAD'a Dönüşüm Süreci [Tablo] 156
Adalet Divanı 158
Üyeleri 158
Adalet Divanı Başkanı 158
ABAD'a Dava Açabilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler [Tablo] 159
Adalet Divanının Görevleri 161
ABAD'ın Yetkileri 161
Lizbon'dan Sonra Avrupa Birliği Merkez Bankası 166
Euro Bölgesi [Tablo] 167
Avrupa Yatırım Bankası 168
Sayıştay 169
Görevleri 169
Üyeleri 170
Lizbon'dan Sonra AB Ombudsmanı 170
Avrupa Birliğinin Danışma Kurumları 172
Ekonomik ve Sosyal Komite 174
Bölgeler Komitesi 174
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra AB Hukuku 175
AB Hukuk Düzeni 175
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra Topluluğun Hukuk Kaynakları 178
Lizbon'dan Sonra Birincil Hukuk Kaynakları 179
Lizbon Sonrasında AB'nin Üzerine Kurulu Olduğu İki Antlaşma 181
Avrupa Birliği Antlaşması 181
Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma 182
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra Antlaşmaların Değiştirilmesi 184
Olağan Değiştirme Usulü 184
Basitleştirilmiş Değiştirme Usulü 186
Lizbon'dan Sonra Topluluğun İkincil Hukuk Kaynakları 188
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra Birliğin Yapısı 190
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra Topluluğa Devredilen Yetkiler 195
Topluluğa Yetki Devri 195
Katmanlı Yetki [Subsidiarite/İkincil Yetki] 195
Orantılılık İlkesi 197
Ulusal Parlamentoların Katmanlı ve Orantılılık İlkesini Kontrol Yetkisi 198
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra Güçlendirilmiş İşbirliği 200
Güçlendirilmiş İşbirliği [ODGP Hariç] 200
ODGP'nda Güçlendirilmiş İşbirliği 201
ODGP Alanlarında Güçlendirilmiş İşbirliğine Sonradan Katılım 203
Lizbon Antlaşması'ndan Sonra AB'nde Yasama Usulleri 205
Olağan ve Özel Yasama Usulü 205
Yetki Devri 206
Tasar

Okuyucu Yorumları