Yazar : Nezih Sütçü
Yayıncı : Seçkin Yayıncılık
Fiyat: 445.00   Liste Fiyatı : 445.00
Ürün Satışta. 
Favorilere Ekle
Adet
Format : Kitap
Barkod : 9789750235764
Yayın Tarihi : 2016-01-00
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 5.Baskı
Sayfa Sayısı : 2784
Kapak : Karton
Kağıt : 1.Hamur
Boyut : 170 X 250
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
İnceleme konumuz olan kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, uygulamada çok yaygın olmasına rağmen yasal alt yapısı olmayan bir sözleşmedir. ?Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 16.5.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 31.5.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri daha da önem kazanmış durumdadır. Kanunda açıkça düzenlenmeyen bu sözleşme ile ilgili ihtilafların çözümünde, Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri, eser sözleşmesi ve taşınmaz satım vaadi sözleşmesi hükümlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş emsal Yargıtay Kararları ve bunların değişim süreci detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmada, teori ve uygulama arasında oluşan kopuklukların giderilmesi de amaçlanmıştır.
Arsa sahibinin tapuda pay geçirim borcunun karşılığını oluşturan yüklenicinin inşaat yapma borcu, karmaşık ve zorlu uğraşların sonunda yerine getirilmektedir. Yüklenicinin ruhsat alırken, inşaatı yaparken ve kendisine kalan bağımsız bölümleri satarken adam çalıştırma ve sermaye risklerinin altına girmesi, çoğu kez temerrüde düşmesine neden olmaktadır. O nedenle, yüklenicinin temerrüdüne ağırlık verilerek, çalışmanın sonunda, arsa sahibinin karşılaşacağı riskleri en aza indirmesini sağlayacak bir sözleşme taslağı hazırlanmış ve tüm maddelerin konulma gerekçeleri de belirtilmek suretiyle uygulamacılara faydalı olunmak istenmiştir.
?Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 16.5.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 31.5.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Kanun uygulamasında kullanılacak kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri daha da önem kazanmıştır. O nedenle, ?Kentsel Dönüşüm ayrı bir başlık altında ve detaylı olacak incelenmiştir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Benzeri Sözleşmelerden Farkları ve Sözleşmeden Önce Araştırılması Gereken Konular
- Sözleşmenin Şekli ve Değiştirilmesi
- İmkansızlık ? Mücbir Sebep ?Beklenmeyen Hal ? Aşırı İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması
- Tarafların Borçları
- Fazladan veya Daha İyi Vasıfta Yapılan İmalatın Durumu
- Tarafların Borçlarını İfa Etmemesinin Sonuçları
- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici veya Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan 3. Şahısların Hukuki Durumlarının İncelenmesi
- Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Zamanaşımı, Faiz ve Munzam Zarar
- Yargılama Hukuku
- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yorumu ve Tamamlanması
- Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi İle İlgili Mali (Vergi, Resim, Harç v.s.) Yükümlülükler
- Bilirkişilik ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri İle İlgili Bilirkişi Raporları
- Konuların Birbiri İle İlişkisi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle İlgili Gerekçeli Kanun Taslağı Çalışması
- Madde Gerekçeleri İle Birlikte Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği
- Kentsel Dönüşüm

Okuyucu Yorumları