Fiyat: 27.00   Liste Fiyatı : 27.00
Ürün Satışta. 
Favorilere Ekle
Format : Kitap
Barkod : 9786052887516
Yayın Tarihi : 2019-02-01
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 166
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 135 X 210
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Eğer gerçek manada Kur'ân'ı anlamak istiyorsak şunu iyi bilmemiz lazımdır ki Kur'ân tarihin akışı içinde belli bir güzergâhı takip ederek bize kadar ulaşmıştır. Bu gü-zergâhın en başında bulunan kişi şüphesiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. Kur'ân'ın ilk muhatabı, ilk müfessiri ve ilk tatbik edeni O'dur. Hz. Peygamber (s.a.v.)'den günümüze kadar Hadis, Tef-sir, Kelam, Tasavvuf gibi alanlarda çok sayıda âlimin var olduğunu görmekteyiz. Temel amaçları Kur'ân'ı hakkıyla anlamak olan bu âlimlerin meydana getirdiği eserler İslam ümmetinin ilmî tecrübesinin ana güzergâhını oluşturmak-tadır. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şahsında Kur'ân'ın hakikat-lerine ulaşmak isteyen kişi bu yolu yürümeyi göze almak durumundadır. Kur'ân-ı Kerim'in en doğru şekilde anla-şılmasını sağlamak amacıyla usûl ve metotla ilgili bazı ilim-ler oluşmuştur. Bu ilimlere Kur'ân ilimleri diyoruz. Esbâb-ı Nüzul, Mekkî-Medenî, Nasîh-Mensûh, Muhkem-Müteşabih vb. ilimler önemli Kur'ân ilimlerinden bazılarıdır. Kur'ân-ı Kerim'i doğru şekilde anlamak için Kur'ân ilim-lerini iyi bilmek gerekir. Esbâb-ı Nüzûl ilmi de Kur'ân ilim-lerinin en önemlilerinden biri olup, İslâmiyet'in ilk asrın-dan bu yana Kur'ân-ı Kerîm'in anlaşılmasında önemli bir ilim olarak değerlendirilmiştir. Bunun en temel sebeple-rinden birisi esbab-ı nüzûl ilminin olaylarla sebepler ara-sında sağlıklı bir rabıtanın sağlanmasını kolaylaştırması-dır. Olaylar ile sebepler arasındaki rabıtalar bilindiği za-man, ayetlerin kendi bağlamı içerisinde daha doğru bir şe-kilde anlaşılması kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla Kur'an'ı tefsîr etme noktasında esbab-ı nüzûl ilminin rolü büyüktür. yılında döndüm. Ve aynı yılın Eylül ayında Tunceli Munzur
Üniversitesinde çalışmaya başladım. Tunceli'ye geldiğim
ilk günden itibaren, yurtdışında edinmiş olduğum
tecrübelerimle burada neler yapabilirim düşüncesinde oldum.
Şehrin fiziki anlamda küçük olması bazı şeyleri engeller
durumda olsa da, iç dinamikleri bakımından zengin,
aynı zamanda kültürel anlamda gelişmişliği, ister istemez
düşüncelerimi paylaşmak maksadıyla yazmaya itti. Burada,
paylaşacaklarımın yanında aynı zamanda alacağım,
yani öğreneceğim çok şeyin, hatta ki, şartlanmış-lıklarımın
ve önyargılarımın değişeceğinin ilk işaretlerini görmeye
başladım. 2012-2018 yılları arasında gerek akademik
seviyede, gerek gazetelerde ve dergilerde deneme ve köşe
yazısı seviyesinde kaleme aldığım yazı ve çalışmalarımı bir
kitapta toplayarak, kanaatlarımı ve 21. Yüzyıl adına düşündüklerimi,
öngörülerimi siz saygıdeğer okuyucularla paylaşmak,
tarihe bir not düşmek istedim.

Okuyucu Yorumları