Menu 0

  Helbestkar Lal Laleş, bi xebate xwe ya dawi 'Deqen Qesas' peyve dike bera vepexirtina bira me, u her deq'i, her deqe bira jibirbuyi dixe dewla hişe me u dike ku sere me geh li vi diwari bikeve, geh li wi diwari .

  A seyr ew e ku her du diwar, bi qasi ku dikarin bibin ser u bine bira deqan, dikarin vekin du diwaren ku li hemu deqan hatibin hev u nehelin ku ne bikaribin ji bire derkevin, ne ji di bine bire de biqeliqin, bilivin.

  Peşiyen xweşbej çendi gotibin 'Me bext neda bi text' ji; Lal Laleş ji nava 24 'Deqen Qesas' 22 Deqan di navbera deqa bext u deqa text de bi cih dike u pişti Deqa Bexte Reş, me dadiheje bine bire:

  Med ji hespe hezkira wan hez kirin
  Wan em ji zerzemina zemara me kirin
  Hespa Şe binefşe
  Biborine!
  Me bi deste xwe hun xistin ber erebeya şer
  u şer he ji didome, hem ji bi hemu dijwariye xwe.
  u ka ki zane ku de çeng şox u şepal tekevin ber erebeya şer?
  u şer he ji mezintirin bir u birina me u ya dijmine me ye!

  Lal Laleş e ku di ve xebata xwe de bere xwe daye hesan-vebirina deqen birina bire; di birina bire de ji bili Deqa Kawa; bi ye el Ciziri, Xani, Feqi re ye Celadet Bedirxan u bireki.

  Devamı
  Format :Kitap
  Barkod :9786055683009
  Yayın Tarihi :2019-05-06
  Yayın Dili :Türkçe
  Baskı Sayısı :1.Baskı
  Sayfa Sayısı :70
  Kapak :Karton
  Kağıt :2.Hamur
  Boyut :135 X 200
  Emeği Geçenler :
  Yazar   : Lal Laleş
  Yazarın Diğer Eserleri
  İlgili Eserler